neyzen_muzik_harita_bilgisi

İletişim

Bizlere yazın size geri dönelim.

Tel:
Fax:
Website:

İLETİŞİM FORMU

Üst açılır menü
Üye Kontrol

Kullanıcı GİRİŞİ

Parolamı unuttum

Ney | Ney üretimi | Ney Kursları | Neyzen
Her Nefeste Biz Olmayı Başarabilmek...

NOTA ARŞİVİ

Neyuretim.com & Neyzen Erdinç BAL

  baglama   semazen   piano   piano
Türk Sanat Müziği
 
Türk Halk Müziği
 
Mevlevi Ayileri
 
Klasik Eserler
 
İlahi

İLAHİ

NOTA ARŞİVİ

Rep. No Eserin İlk Dizesi Söz Yazarı Formu Usul Bestekar
14527 A sultânım sen vâr iken (Yâ Rabbî zâtın hakkı çün..) Yûnûs Emre İlahi Sofyan _
14460 A sultânım sen vâr iken ya ben kime yalvarayım Yûnûs Emre İlâhi Sofyan _
14013 A sultânım sen vâr iken ya ben kime yalvarayım Yûnûs Emre İlâhi Sofyan _
14022 A sultânım sen vâr iken ya ben kime yalvarayım Yûnûs Emre İlâhi Sofyan _
14004 A sultânım sen vâr iken ya ben kime yalvarayım Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Zekâî Dede
14448 Abdülkadir kükredi yerler gökler inledi Kuddûsî İlâhi Nim Sofyan Abdülkâdir Şehitoğlu
14015 Ab-ı tevhîd ile dilden mâsivâ nakşını yû Yahyâ İlâhi Düyek _
14652 Abidân-ı Mustafa'yız biz Hüseyni'lerdeniz Hilmi Dede İlâhi Düyek Hüseyin Sebilci(Hâfız)
14449 Aceb bu benim cânım âzâd olamı yâ Rab Yûnûs İlâhi Devr-i Kebîr _
14450 Aceb hayran oldum aşka uyaldan Sinan Ümmî(Elmalı'lı) İlâhi Devr-i Hindî _
14016 Aceb lûtfun seherinde Yûnûs İlâhi Düyek _
14029 Açılsın ellerimiz Allah diyelim Allah Mehmet Çavuş İlâhi Sofyan Rüştü Eriç
16167 Adım adım ileri beş âlemden içeri Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
14637 Affet bizi yâ Gaffar şehr-i siyâm hürmetine _ İlâhi Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
14451 Affet isyânım benim hâlim yaman Allahım Muzaffer Ozak (Aşkî) İlâhi Sofyan Ahmet Özhan
14592 Affet isyânım benim hâlim yaman Allah'ım Muzaffer Ozak (Aşkî) İlâhi Sofyan _
14653 Ağla gözüm ağla gülmezem ayrık Yûnûs Emre İlâhi Sofyan _
14558 Ah Ey sipihr-i gaddar vey tali-i sitemkâr Zekâî Efendi (Şeyh-Sünbülî) İlâhi Sofyan _
14593 Ah olaydım ben de derviş olaydım Yûnûs Emre İlâhi Düyek _
14452 Akan çeşme durulur mu _ İlâhi Sofyan Rüştü Eriç
12427 Akşam sabah ersem derim Nûri Baş İlâhi Sofyan Zeki Altun (Hâfız)
16168 Alâda bir servi bitmiş _ İlâhi Düyek Mustafa Düzgünman
14003 Aldanma dünya varına Sâbit İlâhi Düyek Zekâî Dede
14077 Alem yüzüne saldı ziyâ Al-i Muhammed Seyyîd Nesîmî İlâhi Yürük Semâî Hüseyin Baba
14654 Alem-i dilde aceb kâşânemiz var bizim Sırrî (Şeyh) İlâhi Sofyan Hüseyin Sebilci(Hâfız)
14655 Alemi ihâtâ kıldı ateşiyle âhımız _ İlâhi Müsemmen Hüseyin Sebilci(Hâfız)
16257 Alemler müştâk sana Yûnûs Emre İlâhi Düyek Zeki Altun (Hâfız)
14002 Ali almış sancağını eline Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Cüneyt Kosal
14596 Allah adın dillerde Yûnûs Emre İlâhi Sofyan _
19480 Allah Allah hak bir Allah lâ ilâhe illahlah Sabahattin Hizmetli İlahi Sofyan Sabahattin Hizmetli
14584 Allah Allah şükren Lillâh (Esma zikri) _ İlâhi Sofyan Ahmet Hatipoğlu
14012 Allah bize lûtfetti şükür elhamdulillâh Bağdâdî İlâhi Sofyan _
14656 Allah demek Allah ne büyük lûtf-ı Hüda'dır uşşâka giden Kenan Rifâî İlâhi Çenber Doğan Ergin
14598 Allah diyelim daim Mevlâ görelim n'eyler Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Fehmi Tokay
16171 Allah diyelim dâim Mevlâ görelim n'eyler Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Âşık Niyâzî
14027 Allah diyelim dâim Mevlâ görelim n'eyler Yûnûs Emre İlâhi Aksak Murat Özkan (Hâfız)
14019 Allah diyelim dâim Mevlâ görelim n'eyler Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Selâhattin Demirtaş
14020 Allah emrin tutalım gel zikredelim Hakk'ı Mehmet Emin Efendi(Sertarikzâde) İlâhi Sofyan Hüseyin Sebilci(Hâfız)
14631 Allah emrin tutalım gel zikredelim Hakk'ı Mehmet Emin Efendi(Sertarikzâde) İlâhi Sofyan İzzettin Hümâyi Elçioğlu
14599 Allah emrin tutalım rahmetine batalım Yûnûs Emre İlâhi Düyek _
14454 Allah Hû Allah Lâ İlâhe İllâllah _ İlâhi Sofyan _
14459 Allah u Rabb-i lâyezâl Sultan II.Mustafa (İkbâlî) İlâhi Düyek Ali Şîrüganî (Dede)
16046 Allah u Rabb-i lâyezâl Sultan II.Mustafa (İkbâlî) İlâhi Düyek Hüseyin Tolan (Hâfız)
14005 Allah Vâhid lâyezâl (Bir ismi Mustafa bir ismi Ahmed) Mûsa Dede (Neyzen) İlâhi Sofyan _
382 Allah'ı çok anmış kulun Nûri Baş İlâhi Raks Aksağı Zeki Altun (Hâfız)
16285 Alma tenden cânımı aman Allah'ım aman Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Hâlit Bey (Sermüezzin)
14010 Alma tenden cânımı aman Allah'ım aman Yûnûs Emre İlâhi Düyek Sadettin Kaynak
14657 Andelîb-i bâğ-ı hicrân olmuşam yâ Rabbenâ Kâmil Efendi (Şeyh) İlâhi Evsat Zekâî Dede
15128 Anladım ki tek aşk varmış o da senin aşkın Rabbim İsmet Bora Binatlı İlâhi Sofyan Erdal Şâhin
14602 Araya araya bulsam izini Yûnûs Emre İlâhi Düyek _
16176 Arayı arayı bulsam izini Yûnûs Emre İlâhi Sofyan _
16260 Arayı arayı bulsam izini Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Hüseyin Tolan (Hâfız)
14658 Arayı arayı bulsam izini Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Zeki Atkoşar
505 Arayu arayu bulam izini Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Halûk Pura
14659 Arif ol âyine-i insâne bak Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Düyek Hâfız Osman Efendi(Musul'lu)
14007 Arif olur derviş olan Ahmet Yardım (Neyzen) İlâhi Sofyan Bekir Sıtkı Sezgin
14021 Arş takı meskenindir yâ Hüseyn ibn-i Ali Rif'at Bey İlâhi Düyek Rif'at Bey
14024 Arşda gökte her yerde dermân olur her derde Muzaffer Ozak (Aşkî) İlâhi Nim Sofyan Aslan Hepgür
14023 Arz-ı hâl için sultâna geldim Kuddûsî İlâhi Sofyan Lâtif Ağa
14603 Arzum senin cemâlinde aşkın bendedir Allah'ım Zeynep Hanım İlâhi Sofyan Hüseyin Sebilci(Hâfız)
14660 Âşık olan ciğerin ateşe dağlar ağlar Hakkı İlâhi Evsat Bolâhenk Nûri Bey
605 Âşık oldum ben Allah'ın adına Yûnûs Emre İlâhi Aksak Zeki Altun (Hâfız)
14604 Âşık-ı yezdân der Allah Allah Kuddûsî İlâhi Yürük Semâî _
16075 Âşık-ı yezdân der Allah Allah Kuddûsî İlâhi Sofyan _
14008 Âşık-ı yezdân zikr'eder dâim Ali Ulvi Kurucu İlâhi Nim Sofyan Bekir Sıtkı Sezgin
14605 Âşıkım cemâline yâ Muhammed Mustafa Muzaffer Ozak (Aşkî) İlâhi Düyek Aslan Hepgür
14606 Âşıklar sadıklar işitmiş olun Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Muhammes Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde)
15210 Aşk akıyor duru duru Burhan Sâdık Yalçın İlâhi Yürük Semâî Akın Özkan
644 Aşk bağına girsen eğer Ali Ulvi Kurucu İlâhi Raks Aksağı Zeki Altun (Hâfız)
14461 Aşk beni etti zebûn Kenan Rifâi İlâhi Sofyan Kenan Rifâî
14661 Aşk bezirgânı sermâye canı Yûnûs Emre İlâhi Sofyan _
14232 Aşk cür'asın sundu bana Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Nihat Doğu
16286 Aşk yoluna girelim yâ Hû yâ Hak diyerek Muzaffer Ozak (Aşkî) İlâhi Sofyan Erdinç Çelikkol
14607 Aşk yoluna girelim yâ Hû yâ Hak diyerek Muzaffer Ozak (Aşkî) İlâhi Sofyan Erdinç Çelikkol
14608 Aşk-ı Habîbin bizleri yaksın Sefer Dal (Muhibbî) İlâhi Sofyan Cüneyt Kosal
16287 Aşkın aldı benden beni bana seni gerek seni Yûnûs Emre İlâhi Düyek Cemil Altınbilek
14252 Aşkın aldı benden beni bana seni gerek seni Yûnûs Emre İlâhi Düyek Süleyman Erguner (Torun)
16177 Aşkın aldı benden beni bana seni gerek seni Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Yâkup Gören
19577 Aşkın çok güzel ver Allahım ver Hamdi Özer İlahi Sofyan Suphi İdrisoğlu
14267 Aşkın dadı gönlümde hiç görmedim ömrümde Azîz İlâhi Sofyan Sadun Aksüt
14609 Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah Yûnûs Emre İlâhi Nim Sofyan _
14610 Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah Yûnûs Emre İlâhi Sofyan _
14463 Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah Yûnûs Emre İlâhi Sofyan _
14000 Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah Yûnûs Emre İlâhi Sofyan _
14662 Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Ahmet Özhan
16077 Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah Yûnûs Emre İlâhi Nim Sofyan Aslan Hepgür
14462 Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Doğan Ergin
14611 Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Selâhattin Erköse
16288 Aşkın meyine ben kana geldim Niyâzî-i Mısrî İlâhi Sofyan Hakan Alvan
16078 Aşkın meyine ben kana geldim Niyâzî-i Mısrî İlâhi Muhammes Sultan III.Selim (İlhâmî)
14026 Aşkın meyine kandın n'oldun ah gönül n'oldun Abdülazîz Zihni Efendi İlâhi Sofyan Hâfız Mehmet Efendi (Ketânî)
14612 Aşkın meyine kanmış mestaneleriz hakka Abdülehad Nûri (Şeyh) İlâhi Sofyan Cüneyt Kosal
758 Aşkın meyine kanmış mestaneleriz hakka Abdülehad Nûri (Şeyh) İlâhi Sofyan Zeki Altun (Hâfız)
14613 Aşkın odu ciğerimi yaka geldi yaka gider Yûnûs Emre İlâhi Sofyan _
14464 Aşkın odu ciğerimi yaka geldi yaka gider Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Cinuçen Tanrıkorur
14663 Aşkın odu ciğerimi yaka geldi yaka gider Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Zeki Atkoşar
16289 Aşkınla âşık yansın yâ Rabbi Sefer Dal (Muhibbî) İlâhi Aksak Aslan Hepgür
16290 Aşkınla âşık yansın yâ Rabbi Sefer Dal (Muhibbî) İlâhi Sofyan Aslan Hepgür
14028 Aşkınla cihan beste lûtfeyle inâyet kıl Abdülehad Nûri (Şeyh) İlâhi Sofyan Hasan Efendi (Hatipzâkiri)
14406 Aşkınla çâk olsa bu ten Seyfullah Nizamoğlu(Sey) İlâhi Sofyan Nafiz Bey(Hacı)
738 Aşkınla hep bu fakîrin Zeki Altun İlâhi Düyek Zeki Altun (Hâfız)
16079 Aşkınla ışıldadım yüceldim hem de Mevlânâ Celâleddi-i Rûmî İlâhi Sofyan Güldeniz Ekmen
14018 Aşkınla yandır sultânım Allah Zekâî Efendi (Şeyh-Sünbülî) İlâhi Düyek Doğan Ergin
14001 Ateş nezened der dil-i mâ illâ Hû Mevlânâ Celâleddi-i Rûmî İlâhi Düyek Selâhattin Demirtaş
14011 Ateş-i aşkınla yandım nûr-ı îmânım Ali Kenan Rifâi İlâhi Düyek Kenan Rifâî
12413 Ateş-i aşkınla yandır Tevfik Çapacıoğlu İlâhi Düyek Zeki Altun (Hâfız)
14006 Ayetinin safhasında gör ne yazmış ol kadîm Nesîmî İlâhi Nim Sofyan _
14465 Ayırma beni senden yaradan Yûnûs Emre İlâhi Düyek Hacı Ramazan
14494 Ayların sultanı hoşgeldin mübarek Ramazan Reşat Özpirinçci İlâhi Müsemmen Erdinç Çelikkol
16080 Az biliriz çok söyleriz bilmem yâ Rab biz n'eyleriz Hüsâmettin Olgun İlâhi Sofyan Murat Derin
16274 Az biliriz çok söyleriz bilmem yâ Râb biz n'eyleriz Hüsâmettin Olgun İlâhi Sofyan Erdinç Çelikkol
14073 Bağ-ı aşkın andelîbi hazret-i üftâdedir Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Devr-i Revân Cinuçen Tanrıkorur
14078 Bağ-ı aşkın andelîbi hazret-i üftâdedir Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Müsemmen Hüseyin Sebilci(Hâfız)
14614 Bağrımdaki biten başlar Muhammed'in aşkındandır Seyfullah Nizamoğlu(Sey) İlâhi Sofyan Ahmet Özhan
14059 Bağrımdaki biten taşlar Muhammed'in aşkındandır Seyfullah Nizamoğlu(Sey) İlâhi Yürük Semâî _
14072 Bahar oldu yine açıldı güller Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Düyek Cinuçen Tanrıkorur
16178 Bakıp cemâl-i yâre çağırıram dost dost Niyâzî-i Mısrî İlâhi Düyek Ahmet Özhan
14031 Bakıp cemâl-i yâre çağırıram dost dost Niyâzî-i Mısrî İlâhi Nim Evsat Doğan Ergin
14032 Bana bu ten gerekmez can gerektir Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Düyek Sadettin Kaynak
14665 Bârekallah dü cihânın serveri Fevzî İlâhi Düyek Zekâî DEde
14466 Baş açık sîne üryan Metin Demirel İlâhi Sofyan Nejat Tezcan
14074 Be-hey bülbül nedir feryâd vâr eyle Hak'dan istimdâd Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Sofyan Cinuçen Tanrıkorur
14537 Be-hey bülbül nedir feryâd vâr eyle Hak'dan istimdâd Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Bektâşi Raksı Evf. Doğan Ergin
1304 Ben ben değilim"Ben"dediğim sensin hep (Şarkı'da olabilir) Mustafa Nakşî Efendi (Şeyh) İlâhi Ağır Düyek Zekâî Dede
14035 Ben ben isem canda değil Kenan Rifâî İlâhi Sofyan İzzettin Hümâyi Elçioğlu
16292 Ben bende-i Ahmed'em İzzet Eskidemir İlâhi Sofyan İzzettin Eskidemir
14047 Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin Ahmet Dede (Köse)(Nev'î) İlâhi Sofyan Dede Efendi
16293 Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin Ahmet Dede (Köse)(Nev'î) İlâhi Sofyan Hakan Alvan
16294 Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin Ahmet Dede (Köse)(Nev'î) İlâhi Sofyan Hakan Alvan
16081 Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin Ahmet Dede (Köse)(Nev'î) İlâhi Sofyan Selâhattin Demirtaş
14615 Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin Ahmet Dede (Köse)(Nev'î) İlâhi Sofyan Şevket Bey (Selânik'li)
14046 Ben bu aşka dûş oldum _ İlâhi Sofyan _
16068 Ben bu aşka düşeli Allah'la bilişeli Yûnûs Emre İlâhi Evsat _
14666 Ben bu aşkın mecnûnuyum _ İlâhi Düyek Hüseyin Sebilci(Hâfız)
11948 Ben bu meclislerde hayretler gördüm Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Rüştü Eriç
14030 Ben bu yolu bilmez idim Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Ahmet Hatipoğlu
14052 Ben bu yolu bilmez idim Yûnûs Emre İlâhi Nim Sofyan Bekir Sıtkı Sezgin
14060 Ben dervişim diyen kişi iş bu yola âr gerekmez Yûnûs Emre İlâhi Aksak Güldeniz Ekmen
14616 Ben dervişim diyene bir ün idesim gelir _ İlâhi Sofyan _
14043 Ben dost ile dost olmuşam Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Cüneyt Kosal
12715 Ben dost ile dost olmuşam Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Halil İbrâhim Taşkent
16295 Ben gelmedim dava için benim işim sevgi için Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Cemil Altınbilek
16162 Ben gönlümü insanlara sevgi için sebîl ettim Turgut Yarkent İlâhi Sofyan Erdinç Çelikkol
17771 Ben ham idim olgunlaştım Mehmet Reis İlâhi Sofyan Sadettin Çevik
16082 Ben mest-i cânan olmuşam Tâlibî Emre İlâhi Türk Aksağı S.Eyyûbi Işıksal
14075 Ben nâr-ı aşka hoş yâne geldim Kirâmeddin Efendi (Şeyh) İlâhi Düyek Zeki Arif Ataergin
16069 Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Kemâl Efendi (Balat Şeyhi)
14034 Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne Yûnûs Emre İlâhi Sofyan _
14038 Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne Yûnûs Emre İlâhi Sofyan _
14617 Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne Yûnûs Emre İlâhi Sofyan _
16083 Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne Yûnûs Emre İlâhi Düyek Dede Efendi
14045 Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Hâlis Efendi
14618 Benem ol aşk bahrisi denizler hayran bana Yûnûs Emre İlâhi Düyek _
16232 Benem ol aşk bahrisi denizler hayran bana Yûnûs Emre İlâhi Düyek _
14040 Benem ol aşk bahrisi denizler hayran bana Yûnûs Emre İlâhi Nim Sofyan Doğan Ergin
16267 Benem ol aşk bahrisi denizler hayran bana Yûnûs Emre İlâhi Düyek Hâkan Alvan
14058 Benim derdim yamandır kim bana hem-dert olur bilmem Kenan Rifâi İlâhi Düyek Kenan Rifâî
14619 Benim maksûdum âlemde değildir lâkin illâ "Hû" Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Düyek Zekâî Dede
16084 Benim şeyhim seni Hakk'a yetirir Eşrefoğlu Rûmî İlâhi Düyek Cüneyt Kosal
15694 Bırakdık sîvayı gedâ-yı mânâyız Nejat Tezcan İlâhi Düyek Sadun Aksüt
14470 Bi sultâner Rifâî yâ seyyîd Ahmed Kabûlî İlâhi Nim Sofyan _
1635 Bihamdillah ayân oldu bana Hû İsâ Mahvî Efendi İlâhi Nim Sofyan Ahmet Hatipoğlu
14467 Bihâmdillah derim Allah Şems-i Tebrizî İlâhi Raks Aksağı _
14622 Bihâmdillah ki islâmım delîlim Mustafa geldi Seyfî İlâhi Sofyan _
16085 Bilmek istersen seni sen seni bil sen seni Hacı Bayram Velî İlâhi Sofyan Şâhin Uçar
14033 Bilmem n'etsem n'eylesem bu halvetin şerbetine Niyâzî-i Mısrî İlâhi Yürük Semâî Yalçın Tura
16071 Bilmem n'ideyim aşkın elinden Yûnûs Emre İlâhi Devr-i Hindî Fehmi Tokay
14080 Bilmem n'ideyim aşkın elinden Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Nezih Tolan(Hâfız)
1464 Bilmem n'ideyim aşkın elinden Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Mümin Salman
14589 Bilmem n'ideyim aşkın elinden Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Zeki Altun (Hâfız)
14061 Bî-mekânım bu cihanda Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Cinuçen Tanrıkorur
15123 Binelim sevgi atına çıkalım Tanrı katına Halûk Timurtaş İlâhi Yürük Semâî-N.Sof. Alâeddin Yavaşça
19197 Bir cümle aşıklar gelin Haydar Akdemir İlahi Sofyan Haydar Akdemir
16161 Bir damlaya hasret çölden sel geçtiği görülmüş mü Sâdık Atay İlâhi Nim Sofyan Selâhattin Sağlam
14039 Bir dertliyim derdim vardır Seyfullah Nizamoğlu(Sey) İlâhi Sofyan Cüneyt Kosal
14053 Bir dilde ki zâhir ola envâr-ı Muhammed Osman Şems Nûreddin İlâhi Aksak Bekir Sıtkı Sezgin
14062 Bir gece Muhammed'e Çalap'dan geldi Burak Yûnûs İlâhi Sofyan _
16072 Bir geceydi oldu mahbûb-i hüdâvend-i muîn _ İlâhi Düyek Hüseyin Tolan (Hâfız)
19574 Bir gül bahçesine girdim Hamdi Özer İlahi Sofyan Suphi İdrisoğlu
16160 Bir gün erce gelendensin hâlim nice bilendensin Bahar Gökfiliz İlâhi Sofyan Erdinç Çelikkol
14538 Bir ilâhi devran olsun bu gece Kaimî İlâhi Sofyan _
14624 Bir ismi Mustafa bir ismi Ahmed Mûsâ Dede(Neyzen) İlâhi Sofyan _
16179 Bir ismi Mustafa bir ismi Ahmed Mûsâ Dede(Neyzen) İlâhi Nim Sofyan Cüneyt Kosal
16296 Bir ismi Mustafa bir ismi Ahmed Mûsâ Dede(Neyzen) İlâhi Düyek Kemâl Gürses
14468 Bir ismi Mustafa bir ismi Ahmed Mûsâ Dede(Neyzen) İlâhi Düyek Sâdun Aksüt
16297 Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil Yûnûs Emre İlâhi Düyek Cemil Altınbilek
14625 Bir mahşerdir kopup gelen beyazlar sarmış her beden Agâh İlâhi Raks Aksağı Aslan Hepgür
16086 Bir merd-i Hakk'ı bul intisâb et _ İlâhi Sofyan Lâtif Ağa
14037 Bir muazzam pâdişahsın ki kulundur cümle şah Selami Mustafa Efendi (Nakşî) İlâhi Evsat-Hafif Zekâî Dede
14668 Bir nazarda kalmayalım gel dost'a gidelim gönül Yûnûs Emre İlâhi Düyek Zeki Atkoşar
16298 Bir nokta idim kıldı beni kamet-i Tuba Kenan Rifâî Hz. İlâhi Sofyan _
14669 Bir pâdişehe kul ol kim milki zâil olmaz ola Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
14063 Bir şâha kul olmak gerek Yûnûs Emre İlâhi Aksak Güldeniz Ekmen
16087 Bir şehre erişti yolum dört yanı düz meydan kamu Niyâzî-i Mısrî İlâhi Düyek _
14044 Bir tahta yaratmışsın hâlim anda yazmışsın Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Hadi Bey
14623 Bi-vücudem aşk odu bilmem benim nem yandırır Gülşenî (Şeyh-İbrahim) İlâhi Sofyan _
14064 Biz âşık-ı şeydâyız müştâk-ı cemâliz biz Müştak Baba İlâhi Sofyan Cüneyt Kosal
16088 Biz bülbülân-ı Ahmed'iz Arif Hikmet Gökoğlu İlâhi Sofyan Arif Hikmet Gökoğlu
16299 Biz bülbül-i lâhûtîyiz dost bağıdır gülşenimiz Zâtî İlâhi Sofyan _
16300 Biz günahkâr kullarız Tanrı'm bizi bağışla Rıdvan Tandoğan İlâhi Nim Sofyan Rıdvan Tandoğan
14670 Biz hatm-i hâce ederiz Kâmil Efendi (Şeyh) İlâhi Düyek Zekâî Dede
16240 Biz söyleriz söyleriz Lâ ilâhe illallah Cüneyt Kosal İlâhi Sofyan Cüneyt Kosal
16229 Biz ümmet-i Muhammed'e merhamet kıl yâ Rabbenâ Alvar'lı Efe (Lütfî) İlâhi Sofyan Ahmet Şâhin (Neyzen)
14076 Bizi insan eden sensin Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Sofyan Cinuçen Tanrıkorur
16282 Boşa cihanı dolanma gel âdeme bil âdemi Zeynel Usul İlâhi Sofyan İlker Günçer
14056 Bu akl ü fikr ile Mevlâ bulunmaz Yûnûs Emre İlâhi Sofyan _
14539 Bu aşk bir bahr-i ummandır Seyfullah Nizamoğlu(Sey) İlâhi Frenkçin _
14471 Bu aşk bir bahr-i ummandır Seyfullah Nizamoğlu(Sey) İlâhi Düyek Hâdi Bey(Yeniköylü)
14051 Bu dervişlik yoluna sıdk ile gelen gelsin Eşrefoğlu Rûmî İlâhi Nim Sofyan Bekir Sıtkı Sezgin
19292 Bu dünya hep yalan kanmam kapıldım ... Yâsin Hatipoğlu İlahi Düyek Erdinç Çelikkol
14540 Bu gece yâri gördüm şükür Elhamdülillâh Muzaffer Ozak (Aşkî) İlâhi Sofyan Zeki Altun (Hâfız)
14067 Bu hûlk ile ey kişi sen derviş olamazsın _ İlâhi Düyek _
17014 Bu karanlık ne zaman kullara âyân olacak Ahmet Uzel İlâhi Yürük Semâî Ahmet Uzel
14050 Bu mâtemde olan derd ile hicrâne devâ olmaz _ İlâhi Evsat _
19575 Bu ne haşmet bu ne kudret Hamdi Özer İlahi Sofyan Suphi İdrisoğlu
15129 Bu selâmın hecesi Besmeledir ilk sesi Zerrin Erdem İlâhi Düyek Mustafa Malay
16301 Bu zulmet def'ü ref olsun cemâlinle münevver kıl Ethem Efendi (İlhâmî) İlâhi Düyek Ethem Efendi (İlhâmî)
16277 Bulanlar Hakk'ı buldu buldular can içinde Fethullah Gülen İlâhi Sofyan Mümin Salman
14541 Buldu hep derdine dermanını canlar bu gece Ali Ulvi Kurucu İlâhi Düyek Amir Ateş
14068 Bunda gelen eğer pir ü civandır Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Düyek Cinuçen Tanrıkorur
14626 Buralarda çok yalnızım tut öteye geçir beni Fethi Karamahmudoğlu İlâhi Bektâşi Raksı Evf. Fethi Karamahmudoğlu
14472 Buyruğun tut rahmanın tevhîde gel tevhîde Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Sofyan Şahabettin Efendi(Şeyh)
16302 Buyruk senin ferman senin Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Ağır Düyek Dellalzâde İsmâil Efendi
15131 Bülbül gibi coşalım gel Nihâyet Ağçay İlâhi Sofyan Rüştü Eriç
14627 Bülbül ten kafesinde gül kokar nefesinde Yûnûs Emre İlâhi Sofyan _
14628 Bülbüller sazda güller niyazda Muzaffer Ozak (Aşkî) İlâhi Düyek Hüseyin Sebilci(Hâfız)
14066 Bülbül-veş figân eyler âşık vakt-i seherde Muzaffer Ozak (Aşkî) İlâhi Düyek Alâeddin Yavaşça
16170 Büyüklenme insanoğlu ölmemeye çâre var mı Nacî İlâhi Sofyan İsmâil Demirkıran
14629 Can ellerinden gelmişem fanî mekânı n'erlerem İbrâhim Hakkı (Erzurumlu) İlâhi Sofyan Aslan Hepgür
18353 Can ellerinden gelmişem fanî mekânı n'eylerem İbrâhim Hakkı(Erzurumlu) İlâhi Sofyan Alâeddin Yavaşça
14084 Cân ü dilde hâne kıldın âkıbet İbrâhim Hakkı (Erzurumlu) İlâhi Sofyan _
16242 Cân ü gönülden seversen yalvar kul Allah'a yalvar Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Cüneyt Kosal
14083 Cân ü gönülden seversen yalvar kul Allah'a yalvar Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Sâdun Aksüt
14094 Cân ü gönülden seversen yalvar kul Allah'a yalvar Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Selâhattin İçli
14093 Can yine bülbül oldu Niyâzî-i Mısrî İlâhi Sofyan _
14633 Can yine bülbül oldu Niyâzî-i Mısrî İlâhi Sofyan Muzaffer Ozak (Aşkî)
14082 Cânân elinin güllerinin bağı göründü Şemseddîn Sivâsî İlâhi Sofyan Kemâl Tezergil
18401 Canda misâfir Tanrıyı hoş tut Mehmet Tûran Yarar İlâhi Sofyan Fâruk Şâhin
16279 Canda misâfir Tanrı'yı hoş tut Mehmet Tûran Yarar İlâhi Yürük Semâî Akın Özkan
19351 Canda misâfir Tanrı'yı hoş tut Mehmet Turan Yarar İlahi Sofyan Erdinç Çelikkol
14672 Candan âşık oldum vechin gülüne Hasan Kenzî Efendi İlâhi Evsat _
14632 Canım kurban olsun senin yoluna Yûnûs Emre İlâhi Sofyan _
14542 Canım kurban olsun senin yoluna Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Amir Ateş
14543 Canım kurban olsun senin yoluna Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Muzaffer Ozak (Aşkî)
14081 Canım kurban olsun senin yoluna Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Muzaffer Ozak (Aşkî)
14588 Canım kurban olsun senin yoluna Yûnûs Emre İlâhi Yürük Semâî Zeki Altun (Hâfız)
14544 Cânımın cânı efendim nûr-i kur'anım benim Hüseyin Top(Hafız) İlâhi Devr-i Hindî Kâni Karaca
2777 Canlar canını buldum bu canım yağma olsun Yûnûs Emre İlâhi Sofyan İsmail Ötenkaya
17998 Cansızlar bile gelerek dile hâl lisan ile diyor Allah bir Hamdi Özer İlâhi Sofyan Pınar Köksal
14673 Cehennem ağlayıp yalvaracak Allah'ına Ahmet Yesevî (Hoca) İlâhi Aksak Güldeniz Ekmen
2807 Cem olmuş dervişleri Eşrefoğlu Rûmî İlâhi Düyek Zeki Altun (Hâfız)
14089 Cemâlin âleme mihr-i münevver yâ Resûlallah Sahvî İlâhi Evsat Bolahenk Nûri Bey(Ahmet Beyolabilir)
14545 Cemâlin dîdeme daim ola nâzır ve hem manzûr Muhiddin Bey İlâhi Düyek Kâzım Uz (Muâllim)
14088 Cemâlin hüsnüne canlar fedâdır yâ Resûlallah Taci Efendi İlâhi Devr-i Hindî Hüseyin Sebilci(Hâfız)
16181 Cemâlin nûrunu âşıklarına kerem eyle kerem eyle Sübhanım Allah Abdülehad Nûri (Şeyh) İlâhi Sofyan Aslan Hepgür
16182 Cemî-i enbiyâlerden Muhammed cümlenin şâhı Eşrefoğlu Rûmî İlâhi Düyek Cüneyt Kosal
14092 Cenâb-ı Pâkine lâyık amel yok Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Düyek Cinuçen Tanrıkorur
16183 Cihan içre şâh eder Nûrî İlâhi Sofyan _
14086 Cihâna mahz-ı rahmettir vücûdun yâ Resûlallah Hüseyin Vassaf Bey İlâhi Düyek İsmail Nısfet(Hafız)
14087 Cihanda en büyük nîmet saadet yâ Resûlallah Hüseyin Vassaf Bey İlâhi Sofyan İsmail Nısfet(Hafız)
19030 Cihandan göç ederim Yâ Kerim Allah Kerim ? İlahi Sofyan Sadettin Kaynak
14091 Cümle hüccâc ile giydik yine ihrâm-ı abâ Kuloğlu İlâhi Evsat _
16184 Cümle kuşlar uyanmadan uyan vakt-i seher oldu Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Sefer Dal (Muhibbî)
14085 Cürmüme yoktur nihâyet el meded yâ Rabbenâ _ İlâhi Devr-i Hindî Asım Molla
14104 Çağırdı beni uykuda bir hâtif-i esrâr Nevruz İlâhi Yürük Semâî Zekâi Efendi (Hacı Bayram imamı)
14475 Çalab'ım bir şar yaratmış iki cihan aresinde Hacı Bayram Velî İlâhi Nim Evsat Hacı Bayram Velî
14115 Çalap âdem cismini topraktan vâr eyledi Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Selâhattin İçli
14634 Çalap nurdan yaratmış canını Muhammed'in Yûnûs Emre İlâhi Düyek Aslan Hepgür
14635 Çaldım melâmet tablanı _ İlâhi Düyek _
16303 Çekme gam destgîrdir Allah Şeyh Gâlip Dede İlâhi Curcuna S.Eyyûbi Işıksal
14546 Çeşm-i rûhum (Mürg-i rûhum) görmek ister yâ Muhammed rûyini Mehmet Emin Efendi İlâhi Düyek Süleyman Erguner (Torun)
16090 Çıktım erik dalına anda yedim üzümü Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Şâhin Uçar
14096 Çün sana gönlüm müptelâ düştü Niyâzî-i Mısrî İlâhi Sofyan Hâfız Post
14109 Çünki bildin(bildik) mü'minin kalbinde Beytullah var Nesîmi İlâhi Düyek Şeyhülislâm Es'ad Efendi
19329 Dağı aşıp çölü geçipulaşalım Yûnuscana Sadık Atay İlahi Düyek Erdinç Çelikkol
12449 Dağı taşı düz eder Mustafa Piranoğlu İlâhi Düyek Nihat Adlim
3136 Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlâ'm seni Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Halil İbrâhim Taşkent
14476 Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlâ'm seni Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Kutbî Dede
16276 Dağlar taşlar yollar aştım Hayri Köroğlu İlâhi Sofyan Erdinç Çelikkol
14126 Dalgalandı serden aştı bahr-i bî pâyân-ı aşk Naimî İlâhi Düyek Muâllim İsmail Hakkı Bey
14125 Dâver-i aşr-i Muharrem'dir Hüseyn-i Kerbelâ Kâzım Paşa İlâhi Düyek Rıfat Bey(Sermüezzin)
3177 Dâvetim var zâhidâ meydân-ı aşka gelmeli Rüşdî İlâhi Aksak Semâî Ahmet Hatipoğlu
14621 Derd ü gamdan azâd et benim güzel Allah'ım Muzaffer Ozak (Aşkî) İlâhi Sofyan Hayâti Günyeli
14636 Derd-i Hakk'a tâlib ol dermâna erem dersen Niyâzî-i Mısrî İlâhi Hafif Zekâî Dede
16091 Derdimin dermânı sensin yâ Muhammed Mustafa yâ Resûlallah Nasûhi Efendi (Kenzî) İlâhi Düyek Abdülkâdir Töre
14134 Derdimin dermânı sensin yâ Muhammed Mustafa yâ Resûlallah Nasûhi Efendi (Kenzî) İlâhi Devr-i Hindî İbrâhim Ağa
14120 Derdimin dermânı sensin yüce sultânım meded Mehmet Muhyittin (Üftâde) İlâhi Sofyan Rûşen Efendi
14477 Derdin ne be-hey âşık bî-çâre neden oldun Şemseddîn Sivâsî İlâhi Nim Sofyan Sinan Efendi(Şeyh)
14620 Derdine derman isteyen gelsin Sâmi Efendi İlâhi Nim Sofyan _
16092 Derdinle doldum bilmezem n'oldum Nûrî İlâhi Düyek Hüseyin Sebilci(Hâfız)
14124 Derd-mendim mücrimim dermâna geldim ya Resûl İsâ Mahvî Efendi İlâhi Düyek Ali Şîrüganî (Dede)
14137 Derd-mendim yâ Resûlallah devâ ol derdime Ali Ulvi Kurucu İlâhi Devr-i Hindî Ali Kemal Belviranlı
14587 Derd-mendim yâ Resûlallah devâ ol derdime Ali Ulvi Kurucu İlâhi Müsemmen Zeki Altun (Hâfız)
14116 Derman arardım derdime derdim bana derman imiş Niyâzî-i Mısrî İlâhi Sofyan _
3300 Derman budur her derde Nûri Baş İlâhi Sofyan Zeki Altun (Hâfız)
14130 Dertli olan kullarına kıl devâ _ İlâhi Nim Evsat Seyfettin Efendi(Şehzâde)
14547 Derûnum ateş-i aşkınla yandır yâ Resûlallah Sezâî İlâhi Raks Aksağı Doğan Ergin
14121 Derviş bağrı taş gerek Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Süleyman Erguner
16186 Derviş olan kişiler deli olagan olur Yûnûs Emre İlâhi Düyek _
16238 Dervişiz Hak diyerek zikrederiz yâ Hû Mustafa Nafiz Irmak İlâhi Sofyan Rüştü Eriç
12458 Dervişlerin hırkasını..(Yûnûs'un yolunda aşka vardık) Tâhir Kutsi Makal İlâhi Türk Aksağı İrfan Doğrusöz
14640 Dervişlik baştadır tac'da değildir Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Ahmet Efendi (Şikarizade)
14675 Dervişlik baştadır tac'da değildir Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
16305 Devran bu devran seyran bu seyran Sırrî Efendi (Üsküp'lü) İlâhi Sofyan Sadettin Rifâî Efendi
14129 Devrân içinde durdum nurlar içinde gördüm Muzaffer Ozak (Aşkî) İlâhi Sofyan Kemâl Batanay
14118 Devran içre devrânım şükür Elhamdülillâh Muzaffer Ozak (Aşkî) İlâhi Düyek Kemâl Tezergil
14548 Devran içre devrânım şükür Elhamdülillâh Muzaffer Ozak (Aşkî) İlâhi Düyek Zeki Altun (Hâfız)
14641 Devran odur kim devrini devr-i felek bilmez ola Niyâzî-i Mısrî İlâhi Evsat Ali Şîrüganî (Dede)
14642 Devran olur derde derman Muzaffer Ozak (Aşkî) İlâhi Düyek Zeki Altun (Hâfız)
14597 Devrâniler zikri Yûnûs Emre İlâhi Nim Sofyan _
16187 Dîdemiz giryân sînemiz sûzan Sâmi Efendi İlâhi Sofyan _
14117 Dil beytini pâk eden.. Nûrettin Cerrâhi İlâhi Sofyan _
14643 Dil beytini pâk eden.. Nûrettin Cerrâhi İlâhi Sofyan Kemâl Tezergil
16306 Dil hanesi mir'at-ı Hak Sırr-ı Cemalullahı gör Mehmet Nasûhî Efendi İlâhi Düyek İhsan Bey
15693 Dile geldi yürekler Allah Allah diyerek Mücehher Gülçığ İlâhi Düyek Mücehher Gülçığ
14373 Dinle sözümü sana direm özge edadır _ İlâhi Yürük Semâî _
14138 Doğdu nûrun âleme verdi ziyâ İsmail Hakkı(Bursavî) İlâhi Devr-i Revân _
14676 Doğdu ol Sadr-ı Risâlet bastı arş üzre kadem Niyâzî-i Mısrî İlâhi Yürük Semâî Osman Efendi
14123 Doğdu ol Sadr-ı Risâlet bastı arş üzre kadem Niyâzî-i Mısrî İlâhi Düyek Zâkir Ahmet Efendi(Şeyh)
16307 Doğdu ol Sadr-ı Risâlet bastı ferş üzre kadem Niyâzî-i Mısrî İlâhi Devr-i Hindî Abdülkâdir Töre
14133 Doğdu ol Şems-i Hakîkat Burc-ı Vahdet'ten bu şeb _ İlâhi Evsat Lâtif Ağa
14479 Doğmazdı kalbe îman Ali Ulvi Kurucu İlâhi Düyek Sadettin Kaynak
14122 Doğmuştu o gül bir gecenin nur şafağında Nûri Baş İlâhi Sofyan Zeki Altun (Hâfız)
14677 Dolap niçin inilersin Yûnûs Emre İlâhi Dolap (12/8) _
14478 Dolap niçin inilersin Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Selâhattin Gürer
14549 Dolap niçin inilersin Yûnûs Emre İlâhi Curcuna Selâhattin Gürer
3521 Dolduruyor gönlümü senin sevgin Allah'ım Mustafa Asım Göksal İlâhi Sofyan Kenan Olguncan
14132 Donandı her yer kandiller ile _ İlâhi Sofyan _
14139 Dost bağında açan gülde sevgi dolu Nedim Uçar İlâhi Düyek Mümin Salman
3526 Dosttan haber kim getirir Yûnûs Emre İlâhi Düyek Halil İbrâhim Taşkent
16188 Dostun senden ırak değil Samih Rif'at Bey İlâhi Düyek Ali Rif'at Çağatay
14644 Durman yanalım ateş-i aşka Hayâlî İlâhi Düyek Selâhattin Demirtaş
14645 Durman yanalım ateş-i aşka Hayâlî İlâhi Düyek Selâhattin Demirtaş
14131 Durmaz lîsânım der Allah Allah Kuddûsî İlâhi Sofyan _
14646 Durmaz yanar vücûdum ah etmeyip n'ideyim Yûnûs Emre İlâhi Sofyan _
16259 Durmaz yanar vücûdum ah etmeyip n'ideyim Yûnûs Emre İlâhi Düyek _
14119 Durmaz yanar vücûdum âh etmeyip n'ideyim Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Zekâî Dede
14127 Dü cihânın mefhari Mahfî İlâhi Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
14128 Düşeli aşkın bu canım iline Eşrefoğlu Rûmî İlâhi Muhammes Yusuf Çelebi
14679 Düşmüşem bir nâr-ı aşka tâ kıyâmet yanarım Şemsettin Akbulut(Derleyen) İlâhi Sofyan Hediye Akbulut (Kaynak kişi)
16189 Düşte gördüm kâinâtın zühre-i âmâlini Cüneyt Kosal İlâhi Devr-i Hİndî Cüneyt Kosal
14678 Düştü çün kim Kerbelâ'ya gözleri şehlâ Hüseyn Şevket İlâhi Devr-i Hindî Veysel Dalsaldı
14550 Düştüm aşkın seline vardım Bağdat iline Muzaffer Ozak (Aşkî) İlâhi Sofyan Zeki Altun (Hâfız)
16093 Düştüm aşkına Mevlâ'nın âvâresiyim sevdânın Yûnûs Emre İlâhi Sofyan _
16310 Edelim cevlan kılalım seyrân Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Erol Başara
14190 Eğer aşkı seversen can olasın Yûnûs Emre İlâhi Curcuna Selâhattin İçli
16281 Eğer Hakk'a makbûl olmak istersen ayaklar altında yollar gibi ol Zeynel Usul İlâhi Sofyan İlker Günçer
14141 Ehl-i aşka bir belâ zindanıdır bu Mâsivâ Muâllim İsmail Hakkı Bey İlâhi Devr-i Hindî _
14167 Ehl-i aşka bir belâ zindanıdır bu Mâsivâ Muâllim İsmail Hakkı Bey İlâhi Evsat Muâllim İsmail Hakkı Bey
14680 Ehl-i hakka sıdkıla bel bağlayan âgâh olur _ İlâhi Düyek Hüseyin Sebilci(Hâfız)
14860 Ehl-i melâmet oldum nihayet Ahmet Güneren(Rindi) İlâhi Türk Aksağı Erol Başara
14681 Ehl-i zikrin zikrine bürhan olur vakt-i seher Fahrettin Efendi (Şeyh) İlâhi Düyek Selâhattin Demirtaş
3790 Ekinini biçtiğimiz sularını içtiğimiz Erol Martal İlâhi Sofyan Fâruk Şâhin
14169 Elden çıkardık mâhımız eflâke çıksın âhımız Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Evsat _
14187 Elestü bi Rabbiküm hitâb olundu Nezih Tolan(Hâfız) İlâhi Düyek Nezih Tolan(Hâfız)
14166 Eli boş gidilmez gidilen yere Tâhir-ül Mevlevî İlâhi Düyek Kâni Karaca
16107 Gelmişim vahdet elinden aşk ile cihâne ben Sinan Ümmî İlâhi Aksak Semâî Hüseyin Sâdettin Arel
16108 Gelmişim vahdet elinden aşk ile cihâne ben Sinan Ümmî İlâhi Nim Evsat Selâhattin Demirtaş
16318 Gerçek aşıklara salâ denildi Emir Sultan İlâhi Sofyan Tacettin Hayrullah Efendi
16109 Gider şekk ü inkârı tevhîde gel tevhîde Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Düyek Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde)
14688 Gir semâya zikr ile gel yâna yâna Niyâzî-i Mısrî İlâhi Sofyan S.Eyyûbi Işıksal
14217 Gir semâya zikr ile gel yâne yâne Hû deyû Niyâzî-i Mısrî İlâhi Sofyan _
14208 Girdim aşkın denizine Yûnûs Emre İlâhi Curcuna-Sofyan Güldeniz Ekmen
14209 Git ey akan gözyaşım git o cânânıma söyle Mevlânâ Celâleddi-i Rûmî İlâhi Sofyan Münir Nûrettin Selçuk
16111 Gizlice şâha buyur _ İlâhi Sofyan Adile Sultan
16112 Göklerden son ilâm Allah bir bir islâm Necip Fazıl Kısakürek İlâhi Sofyan Yılmaz Pakalınlar
18298 Gökyüzünde saf saf olmuş melekler (Merhaba şehr-i ..) Yılmaz Çiçek İlâhi Düyek Hasan Şanlıtürk
18709 Gönül ayinesi olsun mücellâ Mehmet Kemeroğlu İlahi Düyek Mehmet Kemeroğlu
6033 Hasretin ciğerim biryân eyledi Dedemoğlu İlâhi Sofyan Ahmet Hatipoğlu
14222 Hatem-i zümre-i pirâna geldim Hacı Nedîm Bey İlâhi Sofyan Selâhattin Demirtaş
14221 Hayıf benim bunca geçen ömrüme Yûnûs Emre İlâhi Sofyan _
12417 Hayırlısı Veys'dir tâbiinlerin Ahmet Arıtürk İlâhi Aksak Avni Anıl
14245 Hazret-i Hakk'ın Habîbi sevgili bir tânesi Sezâî İlâhi Düyek _
14246 Hep fesat işlerime estâğfirullah tövbe Eşrefoğlu Rûmî İlâhi Sofyan _
19576 Her dem Allah Allah diyen lisan olayım... Hamdi Özer İlahi Sofyan Suphi İdrisoğlu
12719 Her dilde onun adı her canda onun yâdı İbrâhim Hakkı(Erzurumlu) İlâhi Devr-i Hindî Selâhattin İçli
16239 Her kaçan anarsam seni kararım kalmaz Allah'ım Yûnûs Emre İlâhi Düyek _
14700 Her kaçan anarsam seni kararım kalmaz Allah'ım Yûnûs Emre İlâhi Sofyan _
14247 Her kelâmın âlâsı Lâ İlâhe İllâllah Câhide Sultan İlâhi Sofyan Doğan Ergin
14226 Her ne kim kişi severse ol ana mâbûd olur Kuddûsî İlâhi Devr-i Hindî Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
6309 Her nefeste her yerde... Turhan Toper İlâhi Düyek Turhan Toper
14248 Her şeb terâvih taatı... Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Evsat _
16323 Her yeri hüsnün gülistan eylemiş Niyâzî-i Mısrî İlâhi Düyek Haydar Akdemir
16120 Hiç bulunmaz akranı mahz-ı lutf-u yezdânî Himmetî İlâhi Sofyan _
16001 Hiç bulunmaz akranı mahz-ı lutf-u yezdânî Himmetî İlâhi Nim Sofyan Hüsnü Sarıer (Himmeti)
14566 Hû bir Allah cânan Allah canlar sana kurban Allah(Ey âşık-ı dildâde) Sezâî İlâhi Düyek _
14235 Hûdâ Rabbim Nebîm hakka Muhammed'dir Resûlullah İbrâhim Hakkı(Erzurumlu) İlâhi Düyek Bekir Sıtkı Sezgin
14249 Hûdâyâ cümle âlem sana âşık seni özler Resûlullah Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Düyek Cinuçen Tanrıkorur
16121 Hüdâ davet eder elhamdülillah Niyâzî-i Mısrî İlâhi Düyek S.Eyyûbi Işıksal
19352 Hüdâ'mızdan hidâyettir sabahlar Mehmet Turan Yarar İlahi Devr-i Hindi Erdinç Çelikkol
14266 İbtidâdan yol sorarsan yol Muhammed Ali'nindir Hatâyî (Şah İsmail) İlâhi Devr-i Hindî Selâhattin Demirtaş
14264 İçimde bir dertli bülbül öter Yûnûs Yûnûs diye Bekir Sıtkı Erdoğan İlâhi Düyek Amir Ateş
12502 İçimde bir dertli bülbül öter Yûnûs Yûnûs diye Bekir Sıtkı Erdoğan İlâhi Düyek Erdinç Çelikkol
16002 İçimde sönmeyen aşkınla mestim yâ Resûlallah Ekrem Karadeniz İlâhi Düyek Ekrem Karadeniz
14259 İçti gönlüm aşk meyinden çerâğ oldum yandım Allah Hayâti Günyeli İlâhi Düyek Hayâti Günyeli
14258 İdelim cevlan kılalım seyrân Yûnûs Emre İlâhi Nim Evsat Mustafa Efendi (Çalâkzâde)
18294 İftardaki naz Allah'a niyaz bir anlatılmaz hâldir Ramazan Bestâmi Yazgan İlâhi Raks Asağı-Sofyan Fâruk Şâhin
14567 İlâhel âleminsin Rabb-i alâ _ İlâhi Düyek Zekâî Dede
16004 İlâhi bir güneşsin nûruna pervânedir âlem Ali Ulvi Kurucu İlâhi Düyek Amir Ateş
14568 İlâhi cennet evine girenlerden eyle bizi Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
16206 İlâhî dîde-i cânı münevver kıl tecellâdan Sezâî Efendi (Gülşenî) İlâhi Sofyan _
16249 İlâhî n'eylesin n'itsin gönül sensiz karar etmez Fahrettin Efendi (Şeyh) İlâhi Düyek Selâhattin Demirtaş
14257 İlham ile dün gece seyrettim Muhammed'i Yûnûs Emre İlâhi Sofyan _
14650 İlham ile dün gece seyrettim Muhammed'i Yûnûs Emre İlâhi Nim Evsat Doğan Ergin
14569 İlim ilim bilmektir ilim kendin bilmektir Yûnûs Emre İlâhi Nim Sofyan Tahir Karagöz
16163 İmân ile kapımı çal dile benden ne dilersen Turgut Yarkent İlâhi Sofyan Erdinç Çelikkol
16005 İmânımız Allah'dan kadri yüce Mevlâ'dan Sefer Dal (Muhibbî) İlâhi Sofyan Ahmet Özhan
14268 İnâyet sensin yâ Resûlallah meded senden Sefer Dal (Muhibbî) İlâhi Düyek Cüneyt Kosal
14269 İntisâbım tâ ezeldendir cenâb-ı Ahmed'e Sâdî Bey İlâhi Düyek Sâdî Bey
16207 İrfan meclisine erişebilsem Atıf Efendi İlâhi Sofyan _
14254 İrfan meclisine erişebilsem Atıf Efendi İlâhi Sofyan Selâhattin Demirtaş
14262 İrişti hicrânın demi ey mâh-ı gufran elvedâ Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Evsat _
14455 İSM-İ AZAM DUASI (Allahümme Lâ İlâhe İllâllah Hû) _ İlâhi Sofyan Ümit Gürelman
16006 İsm-i sübhan virdin mi var Yûnûs Emre İlâhi Düyek _
14260 İsm-i sübhan virdin mi var Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Bekir Sıtkı Sezgin
14256 İsm-i sübhan virdin mi var Yûnûs Emre İlâhi Düyek Süleyman Erguner
14261 İstediğimi buldum eşkere can içinde Yûnûs Emre İlâhi Evfer Muammer Dede(Bender)
14189 İster idim Allah'ı buldum ise ne oldu Yûnûs Emre İlâhi Sofyan _
14153 İster idim Allah'ı buldum ise ne oldu Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Bekir Sıtkı Sezgin
6748 İster idim Allah'ı buldum ise ne oldu Yûnûs Emre İlâhi Nim Sofyan Halil İbrâhim Taşkent
14591 İster idim Allah'ı buldum ise ne oldu Yûnûs Emre İlâhi Nim Sofyan İsmail Demirkıran
14255 İster isen bulasın cânânı sen Niyâzî-i Mısrî İlâhi Devr-i Hindî Yalçın Tura
16123 İsteyen yârin hâk eder varın Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Sofyan _
16007 İsteyen yârin hâk ider varın Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Düyek _
6758 İşitin ey yârenler kıymetli nesnedir aşk Yûnûs Emre İlâhi Sofyan İsmail Ötenkaya
16124 İşitin ey yârenler kıymetli nesnedir aşk Yûnûs Emre İlâhi Sofyan S.Eyyûbi Işıksal
16008 İşitin ey yârenler kıymetli nesnedir aşk Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Zeki Atkoşar
14265 İşte geldi Iyd-i adhâ idelim canlar fedâ _ İlâhi Düyek _
14263 İşte geldi Iyd-i adhâ idelim canlar fedâ _ İlâhi Evsat Ahmet Efendi(Hâfız)
16280 İyilikler yücelikler dolu Tanrı'm Mehmet Tûran Yarar İlâhi Sofyan Akın Özkan
14498 Kâbe'nin yolları bölük bölüktür Yûnûs Emre İlâhi Düyek _
14282 Kadrim ola berter şeref-i nâd-ı Alîden Arif Bey (Kahyâzâde) İlâhi Sofyan Muzaffer Ozak (Aşkî)
14275 Kadrim ola berter şeref-i nâd-ı Alîden Arif Bey (Kahyâzâde) İlâhi Hafif Tanbûri Mehmet Bey
14274 Kâinâta ibtida vahdet şuûru eyledi senden südûr Bekir Sıtkı Sezgin İlâhi Düyek Bekir Sıtkı Sezgin
16324 Kalbimizin cilâsı rûhumuzun gıdası Sefer Dal (Muhibbî) İlâhi Sofyan Zeki Altun (Hâfız)
12572 Kalû belâ'da İslâm olduk Elhamdülillâh Tuğman Cıranoğlu İlâhi Sofyan Erdinç Çelikkol
16325 Kandillerle donandı minâreler _ İlâhi Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
16009 Kapına geldiler ümmet Muhammed canım Sezâî İlâhi Düyek Salihzâde (Edirne'li)
14276 Kat idüp gerden-i gerdûndan emel zincirin _ İlâhi Evsat Hacı Arif Bey
15135 Kendi hüsnün vechi dilberden hüveyda kıldı aşk İbrâhim Hakkı (Erzurumlu) İlâhi Müsemmen Alâeddin Yavaşça
14270 Kerîm Allah Rahîm Allah... İbrâhim Hakkı (Erzurumlu) İlâhi Sofyan İsmail Dede Efendi
14283 Kerîm Allah Rahîm Allah... İbrâhim Hakkı (Erzurumlu) İlâhi Düyek Sâdun Aksüt
14281 Kerîm Allah Rahîm Allah... İbrâhim Hakkı (Erzurumlu) İlâhi Sofyan Zekâî Dede
12428 Keşfolunmaz görmeyince sırr-ı Hak kâşânesin _ İlâhi Devr-i Hindî Zeki Altun (Hâfız)
16252 Kıble-i mihrabımızdır hazret-i pîr Hüdâî Mustafa Düzgünman İlâhi Düyek Mustafa Düzgünman
16125 Kıldan ince ve kılıçdan keskin ol şâhın yolu Niyâzî-i Mısrî İlâhi Evsat Ali Şîrüganî (Dede)
14280 Kılmayın nâşımın üstünde namaz Uluğ Kızılkeçili İlâhi Devr-i Kebîr Cinuçen Tanrıkorur
13185 Kırlangıçlar yuva yapmış yükseğe Tülây Arıcı İlâhi Nim Sofyan Tülây Arıcı
14277 Kime gönül verir isem benim ile yâr olmadı Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Güldeniz Ekmen
14499 Kime gönül verir isem benim ile yâr olmadı Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Osman Nûri Özpekel
16013 Korktum kıyamet gününden Muhammed unutma bizi Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Aslan Hepgür
19289 Kudretinden şüphe yok bir damladan Âdem doğar Yâsin Hatipoğlu İlahi Müsemmen Erdinç Çelikkol
14271 Kudûmun rahmet-i zevk u safâdır Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Evsat Hâfız Post
12711 Kudûmun rahmet-i zevk-i safâdır Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Düyek Erdinç Çelikkol
19290 Kul Hüvallâhü eheddir eşi yoktur bilirim Yâsin Hatipoğlu İlahi Sofyan Erdinç Çelikkol
14570 Kullarında yok sana lâyık meta' _ İlâhi Müsemmen Hüseyin Tolan (Hâfız)
14278 Kullarında yok sana lâyık meta' _ İlâhi Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
16327 Kullarında yok sana lâyık meta' _ İlâhi Düyek Muzaffer Ozak (Aşkî)
16014 Kurbanlar tığlanıp gülbank çekildi Şâhika İlâhi Sofyan Sadettin Kaynak
14273 Kurratü'l ayn-i Habîb-i Kibriyâ'sın yâ Hüseyn Arif Bey (Kahyâzâde) İlâhi Devr-i Hindî Hacı Arif Bey
16015 Kurretü'l ayn-i Habîb-i Kibriyâ'sın yâ Hüseyn Arif Bey (Kahyâzâde) İlâhi Evsat Bolâhenk Nûri Bey
19169 Kuru dikende gül biter Yunus Emre İlahi Sofyan Korkut Samancı
14500 Kün emriyle yaradan bir Allah'dır bir Allah Muzaffer Ozak (Aşkî) İlâhi Düyek Zeki Altun (Hâfız)
14135 Lâ fâile illâllah lâ mevcûde illâllah Zeki Zakir Asım Efendi İlâhi Sofyan Mehmet Efendi(Zâkir)
16016 Lâleler güller fulya sünbüller Muzaffer Ozak (Aşkî) İlâhi Sofyan Cüneyt Kosal
14285 Levh-i dilde nakş olundu mihr-i yâr Behçet Efendi İlâhi Düyek Kâzım Uz (Muâllim)
14286 Lûtf et bana ey gaffar beni affeyle Allâh'ım _ İlâhi Düyek Hâlit Bey (Müezzin)
14503 Lûtf eyleyip bir gün nazar eylerse ger sultânımız Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Düyek _
16243 Mâh-ı mâtem geldi yansın aşıkan kan ağlasın _ İlâhi Devr-i Hindî Cüneyt Kosal
14312 Mahzen-i esrâr-ı şâh-ı Mürtezâ'sın yâ Hüseyn Arif Bey (Kahyâzâde) İlâhi Evsat Hacı Arif Bey
14291 Mâil oldum bahçesinde hurmaya Yûnûs İlâhi Sofyan _
16269 Maksad-ı âşıkların hikmet-i Yezdân olur Hâşim İlâhi Sofyan Ahmet Özhan
14307 Maksadı âşıkların menzîl-i cânân olur Nakşî "Akkirmanî" İlâhi Yürük Semâî _
16017 Matla-i nûr-i ilâhidir yüzün yâ Mustafa Hakkı İlâhi Devr-i Hindî Hüseyin Sebilci(Hâfız)
14310 Mecnûn'a sordular Leylâ nic'oldu Yûnûs Emre İlâhi Sofyan _
14586 Mecnûn'a sordular Leylâ nic'oldu Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Selâhattin Demirtaş
14318 Meded Allah sana sundum elimi Sinan Ümmî İlâhi Sofyan _
16208 Meded Allah sana sundum elimi Sinan Ümmî İlâhi Aksak Celâl Altınbaş
16126 Meded Allah sana sundum elimi Sinan Ümmî İlâhi Sofyan Cüneyt Kosal
12420 Meded Allah sana sundum elimi Sinan Ümmî İlâhi Sofyan Zeki Altun (Hâfız)
16018 Meded ey seyyîdinâ Hazret-i Abdülkâdir _ İlâhi Düyek Hasan Efendi(Balat İmamı)
16019 Meded kıl derdime dermânım Allah Yûnûs Emre İlâhi Düyek Ahmet Özhan
14320 Meded yâ Gavsü'l Azâm Muzaffer Ozak (Aşkî) İlâhi Sofyan Hüseyin Sebilci(Hâfız)
16020 Medhini oku yâre koymaya seni nâre Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Düyek Aslan Hepgür
16021 Medhini oku yâre koymaya seni nâre Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Sofyan Aslan Hepgür
14297 Mefâtih-ül Hüdâ oldu hilâlin yâ Resûlallah Hasan Kenzî Efendi İlâhi Düyek _
12426 Mefhâr-i cümle cihânsın ey şefaât mâdeni Vefâ Efendi (Şeyh) İlâhi Devr-i Hindî Zeki Altun (Hâfız)
14290 Meftûn edeli bendesini şâhid-i levlâk aldı beni sevda Hakkı İlâhi Düyek Ali Aşkî Bey(Beylikcizâde)
14302 Men şüdem bende-i Rûmî-i hakîkat gû Nedim Ökmen İlâhi Düyek İsmail Baha Sürelsan
14288 Menba-ı ilm-i Hüdâ'sın yâ Muhammed Mustafa İsmail Hakkı(Bursavî) İlâhi Düyek Selâhattin Demirtaş
14298 Merhabâ ey fahr-i âlem merhabâ Adile Sultan İlâhi Düyek Hacı Fâik Bey
16164 Merhabâ ey ruhları şâdân eden Ramazân _ İlâhi Müsemmen Erdinç Çelikkol
14314 Merhabâ ey sevgili mâh-ı mübârek merhabâ _ İlâhi Evsat Muâllim İsmail Hakkı Bey
18298 Merhaba şehr-i Ramazan (Gökyüzünde saf saf ..) Yılmaz Çiçek İlâhi Düyek Hasan Şanlıtürk
14308 Merhabâ yâ merhabâ sad merhabâ yâ merhabâ _ İlâhi Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
16328 Merhabâ yâ merhabâ yâ Remezan _ İlâhi Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
16313 Merhaba yâ şemsîdduha(Ey enbiyâlar serveri... ) Yûnûs Emre İlâhi Semâî (Ağır) Muhammed Sıddık
14505 Mest ü hayrânım zâr ü giryânım Kuddûsî İlâhi Sofyan _
16127 Mest ü hayrânım zâr ü giryânım Kuddûsî İlâhi Nim Sofyan Aslan Hepgür
16329 Mest ü hayrânım zâr ü giryânım Kuddûsî İlâhi Sofyan Muzaffer Ozak (Aşkî)
14306 Mestâne-i aşkım ben ayamadım Hakkî İlâhi Düyek Zekâî Dede
12719 MEVLA GÖRELİM N'EYLER (Her dilde onun adı) İbrâhim Hakkı (Erzurum'lu) İlâhi Devr-i Hindî Selâhattin İçli
14651 Mevlâm aşkın meydanına yanmağa geldik Ümmî Sinan İlâhi Sofyan Doğan Ergin
14289 Mevlâ'm gözüm yaşı akar sel olur Seyfullah Nizamoğlu(Sey) İlâhi Sofyan Cüneyt Kosal
19168 Mevlâm sana ersem diye Ali Ulvi Kurucu İlahi Sofyan Hasan Şanlıtürk
14301 Mevlâ'm sana ersem diye aşka düşen pervâneyim Ali Ulvi Kurucu İlâhi Nim Sofyan Bekir Sıtkı Sezgin
14292 Mevlâ'm sana ersem diye aşka düşen pervâneyim Ali Ulvi Kurucu İlâhi Semâî Zeki Altun (Hâfız)
16011 Mevlâ'm senin âşıkların devrân ederler Hû ile Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Yürük Semâî _
14504 Mevlâ'm senin âşıkların devrân ederler Hû ile Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Sofyan _
14315 Mevlâ'm ver aşkını bana hayrânın olayım senin Seyfullah Nizamoğlu(Sey) İlâhi Düyek _
16237 Mevlâ'm ver aşkını bana hayrânın olayım senin Seyfullah Nizamoğlu(Sey) İlâhi Düyek _
16022 Mevlâ'm ver aşkını bana hayrânın olayım senin Seyfullah Nizamoğlu(Sey) İlâhi İkiz Aksak Hüseyin Sebilci(Hâfız)
7664 Mevlâya dön ey insan düşün Nûri Baş İlâhi Raks Aksağı Zeki Altun (Hâfız)
16128 Milk-i bekadan gelmişim fani cihanı n'eylerem Yûnûs Emre İlâhi Düyek Abdullah Efendi (Tosunzâde)
14571 Milk-i bekadan gelmişim fani cihanı n'eylerim Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Yakupzâde Mehmet (Bursa'lı)
14296 Milk-i cihan sultânı Abdülkâdir Geylâni Şevkî İlâhi Sofyan Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde)
14322 Milk-i cihan sultânı Abdülkâdir Geylâni Şevkî İlâhi Düyek Hâfız Yusuf Efendi
14323 Muhabbetin ocağında dost bağının kucağında Ömer Kalafat İlâhi Sofyan Erdinç Çelikkol
16025 Muhammed bağının gülüdür Ali Âşık Niyâzi İlâhi Sofyan Muzaffer Ozak (Aşkî)
16244 Muharrem geldi can ağlar cinan ağlar cihan ağlar _ İlâhi Düyek Cüneyt Kosal
16231 Muherrem'dir bugün cânâ gönüller hun-feşân olsun Alvar'lı Efe (Lütfî) İlâhi Düyek Ahmet Şâhin (Neyzen)
15130 Muradımız birdir bizim gönlümüzde sevgi bulmak Hüsamettin Olgun İlâhi Sofyan Erdinç Çelikkol
16209 Mûsâ'nın Tûr'u hakkı'çün _ İlâhi Düyek _
18707 Mücellâ eyle dil Mehmet Kemeroğlu İlahi Düyek Mehmet Kemeroğlu
14287 Müjde mü'minler size ihsân-ı rahman'dır gelen Ahmet Remzi Dede İlâhi Düyek Dursun Çakmak
14309 Münâdiler nidâ eyler Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Hafif Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde)
16331 Münkir terket nizayı _ İlâhi Aksak Hüsnü Sarıer (Himmeti)
16026 Mürg-i dil pervâz edip uçmak diler _ İlâhi Yürük Semâî Hüseyin Sâdettin Arel
18728 Müştak olup özlediğim Yunus Emre İlahi Sofyan Hasan Şanlıtürk
14304 Müştâk olup özlediğim şehr-i Ramazan merhabâ Yûnûs Emre İlâhi Evsat Rıfat Bey(Sermüezzin)
14300 Müştâk-ı dilim mahbûb-i sübhan Hüseyn'e _ İlâhi Yürük Semâî _
14321 Müştâkım yâre yok mu bir çâre Visâli İlâhi Sofyan Kenan Aşkî
16029 Ne derviş ne de pîrim Muzaffer Ozak (Aşkî) İlâhi Sofyan Necdet Tanlak
14335 Ne devlettir ki dildârım sen oldun İbrâhim Hakkı(Erzurumlu) İlâhi Düyek Neşet Ersoy
15134 Ne devlettir ki dildârım sen oldun İbrâhim Hakkı(Erzurumlu) İlâhi Düyek Alâeddin Yavaşça
16131 Ne durursun gâfil insan îmânın sorsalar gerek _ İlâhi Düyek Fehmi Tokay
8011 Ne hoş lezzet verir cana sadâsı hatm-i Kur'anın _ İlâhi Sofyan Zeki Altun (Hâfız)
14333 Nedir derdin senin bu mâtemin ne Şâkir Efendi İlâhi Düyek Şerif Efendi (Bursalı)
14331 Nefse uyup râh-ı Hak'dan taşra çıkmak yol mudur Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Evsat Hacı Fâik Bey
16030 Nefse uyup râh-ı Hak'dan taşra çıkmak yol mudur Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Düyek Veysel Dalsaldı
16261 Nefs-i şaytana uyup işledik bî-had günah _ İlâhi Düyek Ahmet Irsoy(Hâfız-Zekâîzâde)
16132 Neler olur şu dünyada gözlerimiz görmez mi ya Osman İper İlâhi Sofyan Osman İper
12596 Neş'e doldu kâinat huzur buldu tüm mekân Lütfü Alacalar İlâhi Düyek Erdinç Çelikkol
14506 N'eyleyeyim dünyâyı bana Allah'ım gerek Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Sofyan _
16027 N'eyleyeyim dünyâyı bana Allah'ım gerek Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Düyek _
14507 N'eyleyeyim dünyâyı bana Allah'ım gerek Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Sofyan Cüneyt Kosal
16210 N'eyleyeyim dünyâyı bana Allah'ım gerek Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Düyek Sinan Efendi (Şeyh)
14334 N'eyleyeyim dünyâyı bana Allâh'ım gerek Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Sofyan Amir Ateş
14332 N'eyleyeyim dünyâyı bana Allâh'ım gerek Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Sofyan Doğan Ergin
14324 N'eyleyeyim dünyâyı bana Allâh'ım gerek Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Düyek Zeki Altun (Hâfız)
14327 Nice bir uyursun uyanmaz mısın Yûnûs Emre İlâhi Sofyan _
16333 Nice isyânımızı afveden Allah'a şükür _ İlâhi Sengin Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
16028 N'idem ben bu gönül ile benim ile bir dem durmaz Yûnûs Emre İlâhi Evsat Zeki Atkoşar
14325 N'oldu bu gönlüm n'oldu bu gönlüm derd ü gamınla doldu bu gönlüm Hacı Bayram Velî İlâhi Sofyan _
14508 N'oldu bu gönlüm n'oldu bu gönlüm derd ü gamınla doldu bu gönlüm Hacı Bayram Velî İlâhi Sofyan Erol Sayan
7837 N'oldu bu gönlüm n'oldu bu gönlüm derd ü gamınla doldu bu gönlüm Hacı Bayram Velî İlâhi Düyek Süleyman Erguner
14330 Nûr ile doldu yine kevn ü mekân Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Düyek _
14329 Nûr ile doldu yine kevn ü mekân Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Evsat Ahmet Irsoy(Hâfız-Zekâîzâde)
14510 Nûr-i Hak'dan nakşolunmuştur özün Yâ Mustafa Hüseyin Top(Hafız) İlâhi Düyek Hasan Şanlıtürk
14509 Nûr-i Hak'dan nakşolunmuştur özün Yâ Mustafa Hüseyin Top(Hafız) İlâhi Sofyan Rüştü Eriç
14328 Nursun mahbûb-ı sübhânım Muhammed Mustafa Hüseyin Vassaf Bey İlâhi Devr-i Revân Kâzım Uz (Muâllim)
16230 O bezm-i dil-güşâde devreyledikçe sakî Alvar'lı Efe (Lütfî) İlâhi Sofyan Ahmet Şâhin (Neyzen)
16275 O bir gül dü soldurdular insafsızca saldırdılar Hüsâmettin Olgun İlâhi Sofyan Erdinç Çelikkol
14337 Ol ey Hüdâî subh u şam Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Evsat _
16031 Ol kadar mukbîl ü mahbûb-i hüdâsın ki seni... Şeref İlâhi Devr-i Hindî Zekâî Dede
14511 Oldum elem-i cürm ile bîçâre ilâhi Zîver Paşa İlâhi Sofyan Şevket Efendi
8454 Oldum elem-i cürm ile bîçâre ilâhi Zîver Paşa İlâhi Sofyan Zeki Altun (Hâfız)
14336 Olmayıcak senden atâ kul n'eylesin yâ Rabbenâ Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Ağır Düyek Dede Efendi
16032 Onsekizbin âlemde hayrân olan âşıklar Ahmet Yesevî (Hoca) İlâhi Sofyan Güldeniz Ekmen
14338 Onsekizbin âlemin cümlesi bir içinde Yûnûs Emre İlâhi Düyek Merih Göksu
16033 Ömrüm sona erende ne yaparım Allah'ım Ahmet Yesevî (Hoca) İlâhi Düyek-Serbest Güldeniz Ekmen
14601 Ömrün bitirmiş vîrâne miyem Muzaffer Ozak (Aşkî) İlâhi Nim Sofyan Abdullah El Ferec
16165 Ömrünün sermâyesin verme yele Hulûsi Ateş İlâhi Sofyan S.Eyyûbi Işıksal
14512 Ömür bahçesinin gülü solmadan uyan ey gözlerim Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Ahmet Ağa(Küçük)
14339 Öyle bir mahbuba verdim gönlümü almak muhâl Kenan Rifâi İlâhi Devr-i Hindî İzzettin Hümâyi Elçioğlu
16133 Pâdişâha aşkını hem-hâne kıl Niyâzî-i Mısrî İlâhi Düyek Fehmi Efendi (Hoca)
16135 Pertev-i nûr-i Hüdâ'sın yâ Hüseyn-i nakşibend Emin Bey İlâhi Sofyan Abdülkâdir Töre
16034 Peygamberim sultânım dü cihanda penâhım Sefer Dal (Muhibbî) İlâhi Sofyan Veysel Dalsaldı
16035 Pîr bugün bize geldi gülleri tâze geldi Himmet Efendi(Kul) İlâhi Sofyan _
16136 Pîşivâ-yı kâmilândır Seyyîd Ahmed Bedevî _ İlâhi Düyek Mehmet Efendi (Şeyh)
16036 Rabbim yâdı ulu yâddır Ahmet Yesevî (Hoca) İlâhi Düyek Güldeniz Ekmen
16212 Rabbimiz ihsan eder bi-hikmet-i Bismillâh Muzaffer Ozak (Aşkî) İlâhi Sofyan Erdinç Çelikkol
14347 Resûl-i müctebâ nesli Rifâi seyyîd Ahmed'dir Rızâ Kuddûsî İlâhi Düyek Ali Rızâ Bey(Neyzen)
16037 Rifâî'nin misli yoktur _ İlâhi Semâî _
14346 Rûhum sana âşık sana hayrandır efendim Ali Ulvi Kurucu İlâhi Sofyan Mahmut Bilki
14342 Rum'da (Urum'da) acemde âşık olduğum Yemen ellerinde Veysel Karânî Yûnûs İlâhi Düyek Hasan Efendi(Hâfız)
14573 Rûy-i siyâhım ile dergâhe huzûr-ı Pîre niyâze geldim Muhtar Efendi İlâhi Düyek Muhtar Efendi
14344 Rûz-i mahşerde beni yâd eyle Allah aşkına Sermet Efendi İlâhi Müsemmen Erdinç Çelikkol
14352 Safha-i sadrında dâim âşıkın efkârı Hû Cemâl-i Halvetî İlâhi Sofyan Cihangirî Dede(Ahmet Efendi)
14360 Sakın dünyâya aldanma Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Düyek Zekâî Dede
16040 Sakın terk-i edepten kûy-i mahbûb-i Hüdâ'dır bu Nâbi (Urfa'lı) İlâhi Düyek Amir Ateş
16213 Sâlik meratip kat'eder tekrarı Hû yâ Hû ile Senâî İlâhi Sofyan Ahmet Hatipoğlu
14349 Sâlike olmaz âyân İllâllah Hû Hakkı İlâhi Düyek Zekâî Dede
9203 Sanma gayri râh olur Muzaffer Ozak (Aşkî) İlâhi Düyek Zeki Altun (Hâfız)
16336 Sarmış matem buraları saz benizli ovaları _ İlâhi Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
14356 Sâye saldı ehl-i îman üstüne İsmail Hakkı(Bursavî) İlâhi Aksak Zeki Altun (Hâfız)
19191 Sebil edip yıllarımı Sadık Atay İlahi Sofyan Bilge Özgen
16166 Sebîl edip yıllarımı verdim Yûnûs Yûnûs diye Sâdık Atay İlâhi Düyek Erdinç Çelikkol
19314 Sebîl edip yıllarımıverdim Yûnus Yûnus diye Sadık Atay İlahi Sofyan Erdinç Çelikkol
16041 Seher vakti esen yeller baharda açılan güller Ayşe Feyzioğlu İlâhi Düyek Amir Ateş
9279 Seher vaktinde bülbüller coşup Allah'ı zikreyler Nûri Baş İlâhi Düyek Zeki Altun (Hâfız)
14365 Seherde açılan güller nedendir.. Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Düyek Cinuçen Tanrıkorur
14358 Semâdan sırr-ı tevhîdi duyan gelsin bu meydâne Abdülehad Nûri (Şeyh) İlâhi Devr-i Kebîr Mustafa Efendi (Çalâkzâde)
14574 Semâveri kurduk düze _ İlâhi Curcuna Tahir Karagöz
15133 Sen ayn ı ıyânımsın vârımda sen ey rûhum İbrâhim Hakkı (Erzurumlu) İlâhi Sofyan Alâeddin Yavaşça
15127 Sen bir gönül eri isen yorulmaya ne hakkın var Hüsamettin Olgun İlâhi Sofyan Erdinç Çelikkol
15122 Sen sâhib-i bürhansın yâ Hazret-i Mevlânâ Mithat Sertoğlu İlâhi Sofyan Süleyman Erguner (Torun)
14372 Sen sanmadığın yerde birden açıla perde Yûnûs Emre İlâhi Devr-i Hindî Selâhattin İçli
9430 Sen sen değilsin _ İlâhi Düyek Halûk Pura
16337 Sende ey şehr-i gufran inzal olundu Kur'an _ İlâhi Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
9462 Senden gelen her derdi ben çileyi ülfet bilirim Mehmet Erbulan İlâhi Sofyan Metin Everes
14576 Seni ben severim (Severim ben seni )candan içerû Yûnûs Emre İlâhi Sofyan _
14577 Senin her bir sözün rûha devadır yâ Resûlallah Ahmet Efe İlâhi Düyek Turgut Tokaç
9615 Senin nûrun gönüllere çerağdır yâ Resûlallah _ İlâhi Düyek Nihat Adlim
16042 Sensin bize bizden yakın Yûnûs Emre İlâhi Nim Evsat Mustafa Efendi (Çalâkzâde)
14515 Sensin Hakk'ın Habîbi Muhammed'sin efendim Sefer Dal (Muhibbî) İlâhi Sofyan Cüneyt Kosal
14363 Sensin Kerîm sensin Rahîm Allah sana sundum elim Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Güldeniz Ekmen
14364 Sensin Kerîm sensin Rahîm Allah sana sundum elim Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Zeki Atkoşar
16137 Serdâr-ı Rüsûl nûr-i sübül Hüsrev-i Batha Kâzım Efendi İlâhi Devr-i Hindî Dellalzâde İsmail Efendi
14354 Server-i ser bülendimiz hazret-i pîr efendimiz Sâdî Bey İlâhi Düyek Ebu'l Hâmis Mehmet Efendi
16043 Sevdim seni mabuduma cânân diye sevdim _ İlâhi Sofyan _
14350 Sevelim Hazret-i Mevlâna'yı Abdülbâki Dede İlâhi Düyek Sâdettin Heper
18352 Severim ben seni candan içeri Yûnûs Emre İlâhi Müsemmen Alâeddin Yavaşça
14576 Severim ben seni(Seni ben severim) candan içerû Yûnûs Emre İlâhi Sofyan _
11920 Sevgi bağı Konya'da örün diyor Mevlâna Nedim Uçar İlâhi Sofyan Erdinç Çelikkol
14371 Sevgi dolu cesur ana korudu Selâhattin İçli İlâhi Sofyan Selâhattin İçli
18430 Sevgi dolu kalbime sanki düştü bir cemre Sâmi Derintuna İlâhi Sofyan Pınar Köksal
14369 Sevgilerin en yücesi sözde Allah özde Allah Ömer Kalafat İlâhi Sofyan Erdinç Çelikkol
14357 Seyr ettim Muhammed'i doğmuş nûrlar içinde Yûnûs Emre İlâhi Sofyan _
14516 Seyr eyleyip yandım meh cemâline Fehmî İlâhi Sofyan Hüseyin Sebilci(Hâfız)
16216 Seyyah olup şol âlemi ararsan Yûnûs Emre İlâhi Sofyan _
14368 Sivâdan kalbini pâk et gönül mir'at-i Rahmandır Himmet Efendi İlâhi Devr-i Hindî Hacı Fâik Bey
14517 Solmadan bağın geçmeden çağın İsmail Hakkı(Bursavî) İlâhi Sofyan Cüneyt Kosal
14370 Solmayacak gülüm sende Râfet Kıral İlâhi Sofyan Mümin Salman
14355 Sordular pervâneye niçin böyle yanarsın Azîzî İlâhi Sofyan Zeki Altun (Hâfız)
14359 Sordum sarı çiçeğe benzin neden sarıdır Yûnûs Emre İlâhi Sofyan _ (Tâhir Karagöz)
16140 Sordum sarı çiçeğe benzin neden sarıdır Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Hüseyin Sebilci(Hâfız)
14036 Soydum kabayı aşkın elinden İsmâil Hakkı(Bursavî) İlâhi Sofyan S.Eyyûbi Işıksal
16250 Sultan-ı kevneyn kabrinden kalkınca _ İlâhi Düyek Selâhattin Demirtaş
16045 Sultan-ı rüsûl şâh-ı mümeccedsin efendim Şeyh Gâlip Dede İlâhi Sofyan Muzaffer Ozak (Aşkî)
16338 Susuzluktan kavrulmadan suyun kadri bilinir mi Vedîa Dereoğlu İlâhi Sofyan Bekir Sıtkı Sezgin
14351 Sürûşan raksederler cümle tehlîl-i ilâhide Nûri İlâhi Düyek Hâfız Osman Efendi(Musul'lu)
12506 Süze süze öze vardık gönüldeki göze vardık Ayten Uğuralp İlâhi Sofyan Erdinç Çelikkol
14381 Şâh Hüseyn'in firkatine ağlayan gelsin beri Fuâdî (Fuad Ef.-Şeyh) İlâhi Sofyan _
14386 Şâh Hüseyn'in firkatine ağlayan gelsin beri Fuâdî (Fuad Ef.-Şeyh) İlâhi Sofyan _
14375 Şah iken lâhutta ey aşk ser-nigûn ettin beni Kenan Rifâi İlâhi Devr-i Hindî Özcan Ergiydiren
14380 Şah-ı iklim-i risalet doğduğu şebdir bu şeb Ulvî İlâhi Devr-i Hindî Rif'at Bey
14379 Şâh-ı iklîm-i risâlettir Muhammed Mustafa Selâmî İlâhi Evsat Hacı Fâik Bey
14519 Şâhım ali abaya erenlere aşkolsun Yusuf Fâhir Baba İlâhi Sofyan Nezih Uzel
12731 Şakıyan şu bülbüller der Yârabbî Yârabbî _ İlâhi Sofyan Erdinç Çelikkol
14387 Şâm ü seher zikr eylerem Allah derim Allah derim Sâfî İlâhi Düyek Mesûd Efendi
14378 Şâmiyam ben nûr-ı çeşm-i Mustafa'yım öldürün _ İlâhi Düyek Zeki Altun (Hâfız)
14392 Şehâ bu benliği bâzâr-ı aşkda senden aldım ben Zâtî İlâhi Sofyan Rasim Efendi
16339 Şeh-i iklîm-i hüsn-i mutlakın dîvânesiyim ben Elif Efendi İlâhi Düyek Kâzım Bey (Muâllim)
14520 Şehinşâh-ı cihan-bân-ı risâlet şâh-ı zî-ünvan _ İlâhi Düyek Zekâî Dede
15515 Şehirlerin mükerremi Mekke şehri selâm sana Ahmet Cesur (Hacı-Hafız) İlâhi Düyek Mümin Salman
14385 Şehitlerin ser çeşmesi(Eyâ âlemlerin şâhı) Yûnûs Emre (1.Güf.Merkez Ef.nin) İlâhi Sofyan Dede Efendi
16228 Şem'a-î nûr-i Ahmed'e Cibriller pervane döner Alvar'lı Efe (Lütfî) İlâhi Düyek Ahmet Şâhin (Neyzen)
14373 Şem-i rûhuna cismimi pervâne düşürdüm _ İlâhi Devr-i Revân Sultan Veled
14393 Şevkat nedir annemizden öğrendik Ekrem Kılıç-Orhan Yüksel İlâhi Sofyan Selâhattin İçli
14388 Şeyhimin illeri uzaktır yolları Yûnûs Emre İlâhi Sofyan _
16217 Şeyhimin illeri uzaktır yolları Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Doğan Ergin
14376 Şol cennetin ırmakları akar Allah Allah deyu Yûnûs Emre İlâhi Evsat _
14384 Şol cennetin ırmakları akar Allah Allah deyu Yûnûs Emre İlâhi Yürük Semâî _
14578 Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu Yûnûs Emre İlâhi Curcuna _
16218 Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Zeki Atkoşar
14521 Şol dem gördüm dîdârını dîvâneyim Şems-i Hudâ (Akbıyık) İlâhi Sofyan Ahmet Hatipoğlu
14391 Şol dem görem dîdârını dîvâneyem Şems-i Hudâ (Akbıyık) İlâhi Nim Sofyan Erol Başara
14389 Şol gökleri kaldıranın Niyâzi Yıldırım Gençosmanoğlu İlâhi Nim Sofyan Cinuçen Tanrıkorur
16047 Şöyle sakla sırr-ı aşkı tende canın duymasın Hakkı İlâhi Nim Evsat Zekâî Dede
14390 Şu âlemde gerçek mîraç kalpde huzûr kâbede Hac Nedim Uçar İlâhi Sofyan Erdinç Çelikkol
16048 Şu benim dîvâne gönlüm yine hûbdan hûba düştü Kul Yusuf İlâhi Düyek _
12111 Şu dünyâyı taş topraktan sanıyorsan aldanırsın Samim Arıksoy İlâhi Düyek Erol Sayan
16141 Şûrîde vü şeydâ kılan yârın cemâlidir beni Yûnûs Emre İlâhi Sofyan _
16049 Şûrîde vü şeydâ kılan yârın cemâlidir beni Yûnûs Emre İlâhi Sofyan _
16050 Şûrîde vü şeydâ kılan yârın cemâlidir beni Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Bahâ Bey (Sermüezzin)
14522 Şûrîde vü şeydâ kılan yârin cemâlidir beni Yûnûs Emre İlâhi Çifte Düyek Nesib Efendi
10528 Şüpeyr ü şepper mürşid ü rehber Mustafa Hâşim Baba İlâhi Düyek Ahmet Hatipoğlu
10529 Şüphe ile bakma dostum Nûri Baş İlâhi Türk Aksağı Zeki Altun (Hâfız)
14394 Tâ dil verelden sünbüle "sünbüliler" derler bize Fahrî(Sünbülî) İlâhi Muhammes Mustafa Efendi (Çalâkzâde)
19288 Tâ ezelden bir dönen var döndüren var mutlaka Yâsin Hatipoğlu İlahi Devr-i Hindi Erdinç Çelikkol
16052 Taleb eden bulur Hakk'ı _ İlâhi Düyek Kâzım Bey
15125 Tanrım senin aşkın ulu gönül yanası yanası Allah Ali Sevim İlâhi Sofyan Alâeddin Yavaşça
14396 Tanrımız tek bir ilâh yok bize başka penâh _ İlâhi Sofyan _
16143 Taş atanlara da yok intikamın Hâdî İlâhi Sofyan Hüseyin Sebilci(Hâfız)
16054 Taştı rahmet deryâsı gark oldu cümle âsî Yûnûs (Âşık Yûnûs) İlâhi Sofyan _
16340 Taştı rahmet deryâsı gark oldu cümle âsî Yûnûs (Âşık Yûnûs) İlâhi Düyek _
14399 Taştı rahmet deryâsı gark oldu cümle âsî Yûnûs (Âşık Yûnûs) İlâhi Düyek _
16053 Taştı rahmet deryâsı gark oldu cümle âsî Yûnûs (Âşık Yûnûs) İlâhi Sofyan Ahmet Özhan
14523 Taştı rahmet deryâsı gark oldu cümle âsî Yûnûs (Âşık Yûnûs) İlâhi Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
14403 Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Güldeniz Ekmen
14397 Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Halil İbrâhim Taşkent
10614 Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Hüseyin Erbay
12775 Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın Yûnûs Emre İlâhi Aksak (Yürük) Niyâzi Şengül
14407 Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Selâhattin İçli
16144 Tecellâ-yı cemâlinden habîbim nevbahâr âteş Es'ad Efendi (Şeyhülislam) İlâhi Evsat Muâllim İsmail Hakkı Bey
14579 Tecellî şevk-i dîdarın beni mest eyledi hayran Eşrefoğlu Rûmî İlâhi Devr-i Hindî Ali Efendi (Üsküdarlı-Zakirbaşı)
16056 Tecellî-i cemâl ister gönül eylenmez eylenmez Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Düyek Nâfiz Bey (Hacı)
14404 Tedbirini terkeyle takdîr Hüdâ'nındır Şeyh Gâlip Dede İlâhi Sofyan _
14580 Tehî sanman siz beni dost yüzün görüp geldim(Derviş olan kişiler..) Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Ali Şîrüganî (Dede)
14395 Tende cânım canda cânânımdır Allah Hû diyen Niyâzî-i Mısrî İlâhi Sofyan Dinçer Dalkılıç
14408 Terk-i cihân eylemeyen n'eyledi... Şemseddîn Sivâsî İlâhi Yürük Semâî Erol Başara
14402 Tevbe edelim zenbimize tübt ü İllâllah yâ Allah Kâmil Efendi (Şeyh) İlâhi Düyek Zekâî Dede
16145 Tevbe yâ Rabbî yâ Kerîm Sırrî (Şeyh) İlâhi Düyek Remzi Oktar
14524 Teveccüh eyledim Beyt-ül-Harâma yâ Resûallah _ İlâhi Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
14398 Tevhîd eyle her yerde dermân olur her derde Muzaffer Ozak (Aşkî) İlâhi Sofyan Erdinç Çelikkol
17103 Topraktan insanı var ettiğine doğruluk iyilik emrettiğine Sâmi Derintuna İlâhi Sofyan Mustafa Erses
16057 Tûbânın dalları nurdan zeberced _ İlâhi Düyek Yusuf Bey
18829 Türbe-i ravza-i sultan-ı risalettir bu Neccarzâde Rıza Efendi İlâhi Düyek Sadettin Kaynak
10749 Uçtu yuvasından gönül bülbülü _ İlâhi Nim Sofyan Halûk Pura
14410 Ulu Tanrı'm budur senden dileğim aman yâ Hû Hasan Tal'at İlâhi Sofyan Aka Gündüz Kutbay
14342 Urum'da acemde âşık olduğum Yemen ellerinde Veysel Karânî Yûnûs İlâhi Düyek Hasan Efendi(Hâfız)
16059 Urum'da Acem'de görmediğin gördü Yûnûs Emre İlâhi Sofyan _
16058 Urum'da Acem'de görmediğin gördü Yûnûs Emre İlâhi Evsat Kazasker Mustafa İzzet Efendi
14409 Urum'dan çıktım yürüdüm... Yûnûs Emre İlâhi Sofyan _
16060 Uyan behey gâfil hâb-ı gafletten Derviş Himmet İlâhi Düyek Hayrullah Tâcettin Efendi
16061 Uyurken seyrimde kalkdım ağlayu Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Muzaffer Ozak (Aşkî)
14447 Ümmîdimiz şefaatidir nûr-i âlemin Memduh Cumhur İlâhi Türk Aksağı Cinuçen Tanrıkorur
14412 Vakt-i seherde açıla perde Himmet Efendi(Kul) İlâhi Sofyan Hâfız Post
16253 Var mıdır âlemde hiç bir nesne bu candan lezîz Hakkı İlâhi Düyek Zekâî Dede
14581 Vardım Kırklar yaylasına gel beri ey can dediler Hatâyî (Şah İsmâil) İlâhi Sofyan Aslan Hepgür
16148 Vardım Kırklar yaylasına gel beri ey can dediler Hatâyî (Şah İsmâil) İlâhi Sofyan Hüseyin Sebilci(Hâfız)
16247 Varımı ol dosta verdim hân ü manım kalmadı Ahmet (Sarban) İlâhi Evsat Ali Aşkî Bey(Beylikcizâde)
14411 Varsam bir âmile sorsam hâlimi Yûnûs Emre İlâhi Devr-i Revân Kemâl Efendi (Balat Şeyhi)
14525 Varsam bir âmile sorsam hâlimi Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Zeki Atkoşar
10947 Varsın birsin Allah'ım (Kanon) İ.Alî İlâhi Aksak Semâî Hüseyin Sâdettin Arel
15126 Vasf-ı lîsan seninledir vasfedemem gönül seni İbrâhim Hakkı (Erzurumlu) İlâhi Sofyan Alâeddin Yavaşça
16149 Vâsıl olmaz kimse Hakk'a cümleden dûr olmadan Şemseddîn Sivâsî İlâhi Düyek Ali Şîrüganî (Dede)
14415 Vâsıl-ı feyz-i Hüdâ'yız Halvetî-uşşâkî'yız Hüsamî İlâhi Sofyan Hüseyin Sebilci(Hâfız)
14413 Vere mi derd-i sanem derdime derman vere mi Fuzûlî (Fazlı efendi?) İlâhi Sofyan _
14526 Vesvese-i ten güzeşt... Mevlânâ Celâleddi-i Rûmî İlâhi Aksak Hüseyin Sâdettin Arel
12677 Veysel Karâni Ekrem kılıç-Orhan Yüksel İlâhi Sofyan-Y.Semâî Selâhattin İçli
16220 Yâ ilâhî bir niyâzım var beni reddeyleme Arif Hikmet Gökoğlu İlâhi Sofyan Cüneyt Kosal
18832 Ya ilâhi bize tevkini göster; amin Mehmet Akif Ersoy İlâhi Nim Evsat Sadettin Kaynak
14647 Yâ ilâhi cümle sensin cümle sen îmanım Seyfullah Nizamoğlu(Sey) İlâhi Çenber Dede Efendi
17158 Yâ ilâhî gaflet ettim haksızım hak sendedir Mehmet Tûran Yarar İlâhi Sofyan-D.Hindî Faruk Şâhin
16278 Yâ İlâhî gafletim çok haksızım hak sendedir Mehmet Tûran Yarar İlâhi Düyek Akın Özkan
19313 Yâ Rab beni aşkınla perişân edecek mihneti ver Yâsin Hatipoğlu İlahi Sofyan Erdinç Çelikkol
14431 Yâ Rab bu ne derttir derman bulunmaz Yûnûs Emre İlâhi Aksak-Düyek Güldeniz Ekmen
16262 Yâ Rab garîb ü bî-kesem senden meded Hakkı İlâhi Devr-i Revân Ali Aşkî Bey(Beylikcizâde)
16221 Yâ Rabbenâ yâ Rabbenâ yardım eyle kıyâmette Yûnûs Emre İlâhi Düyek Kemâl Gürses
14422 Yâ Rabbi şükür doğdu Muhammed _ İlâhi Düyek _
14527 Yâ Rabbi zâtın hakkı çün (A sultânım sen var ...) _ İlâhi Sofyan _
14440 Yâ Resûlallah acep kimdir bize senden yakîn Ali Ulvi Kurucu İlâhi Devr-i Hindî Zeki Altun (Hâfız)
14428 Yâ Resûlallah bana sensin penâh Kenan Rifâi İlâhi Devr-i Revân İzzettin Hümâyi Elçioğlu
14590 Yâ Resûlallah bize gör n'itti asî ümmetin Seyfullah Nizamoğlu(Sey) İlâhi Evsat Şikârîzade Ahmet Efendi
14430 Yâ Resûlallah şefaat eyle Allah aşkına _ İlâhi Devr-i Hindî Zekâî Dede
14419 Yâ Resûlallah yâ mahbûb-i Rabb'il-âlemin Kenan Rifâi İlâhi Devr-i Hindî Kenan Rifâî
14429 Yâ Resûl-i Fahr-i Alem seyyîd-i zât-ı sıfat _ İlâhi Devr-i Hindî _
14426 Yâ sâhibe'l cemâlî ve yâ seyyîd-el beşer _ İlâhi Düyek Sadettin Kaynak
14432 Yâ vasî-el mâğfiret hâlime senden meded İbrâhim Hakkı(Erzurumlu) İlâhi Sofyan Zekâî Dede
14439 Yâd-ı hayâl-i yâr ile gülzâre baktım ağladım Neyzen Tevfik Kolaylı İlâhi Sofyan Cinuçen Tanrıkorur
18448 Yaktın bizi gül goncası bülbül sana ben hârına yandım Yâsin Hatipoğlu İlâhi Sofyan Yılmaz Karakoyunlu
16064 Yandıklarım şâm ü seher senden midir benden midir Seyfullah Nizamoğlu(Sey) İlâhi Düyek Ali Rızâ Efendi (Şeyh-Nâyî)
16223 Yandım aşkın ateşinden yâ Muhammed meded senden Ahmet Yardım (Neyzen) İlâhi Düyek Ahmet Yardım (Neyzen)
16264 Yandım kül oldum düşeli aşka Muzaffer Ozak (Aşkî) İlâhi Müsemmen Aslan Hepgür
14582 Yandım yakıldım ben nar-ı aşka Süleyman Efendi (Şeyh) İlâhi Sofyan Dede Efendi
16248 Yâr ile ettiğin ahdi unutma Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Düyek _
16152 Yâr ü vâr Allâh ü Ekber girdigâr Allah ü Ekber Şâhin Uçar İlâhi Düyek Şâhin Uçar
14533 Yar yüreğim yar gör ki neler var Yûnûs Emre İlâhi Sofyan _
14420 Yar yüreğim yar gör ki neler var Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Nafiz Bey (Hacı)
11261 Ye berku şemi belliğ selemi Seyyîd Rifat Şemi İlâhi Düyek Zeki Altun (Hâfız)
14442 Yeryüzünde her nîmet biz insanlar içindir Ömer Kalafat İlâhi Sofyan Erdinç Çelikkol
16258 Yeter dost meclisinde keşf-i râz et Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Düyek _
15132 Yetiş gönül bu kavgayı bir ulu dâvâya götür Enver Etik İlâhi Düyek-Sofyan Alâeddin Yavaşça
14534 Yine aşkın sırrı düştü serime Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Zekâî Dede
14535 Yine dil nâtini söyler Muhammed Niyâzî-i Mısrî İlâhi Düyek Emin Ongan
14583 Yine lûtfeyleyip müşerref oldum Eşrefoğlu Rûmî İlâhi Sofyan Hopçuoğlu Şâkir Efendi
14433 Yine Şâban mâh'ı irdi Habîbullah mâh'ım dedi _ İlâhi Düyek _
14434 Yine teşrîf etti hilâl-i Recep... _ İlâhi Sofyan _
14435 Yine yüzünü gördüm yine yüreğim yandı Yûnûs Emre İlâhi Düyek Güldeniz Ekmen
16273 Yollar Sübhân'a gider Hayri Köroğlu İlâhi Sofyan Erdinç Çelikkol
14424 Yönelelim Allah'a Veysel Karâni gibi Ahmet Arıtürk İlâhi Nim Sofyan Bekir Sıtkı Sezgin
11563 Yönelelim Allah'a Veysel Karâni gibi Ahmet Arıtürk İlâhi Sofyan Teoman Önaldı
12458 Yûnûs'un yolunda aşka vardık (Dervişlerin hırkasını...) Tâhir Kutsi Makal İlâhi Türk Aksağı İrfan Doğrusöz
14443 Yüce sultânım derde dermânım Yûnûs Emre İlâhi Hafif Zekâî Dede
14421 Yüreğime dost derdi urdu türlü yâreler Eşrefoğlu Rumi İlâhi Sofyan _
18611 Yürü yürü yalan dünya Yunus Emre İlahi Sofyan Hüseyin Erbay
18611 Yürü yürü yalan dünya Yunus Emre İlahi Sofyan Hüseyin Erbay
14416 Yürük değirmenler gibi dönerler Yûnûs Emre İlâhi Evsat Dede Efendi
16154 Yürük değirmenler gibi dönerler Yûnûs Emre İlâhi Yürük Semâî Doğan Ergin
16263 Yürük değirmenler gibi dönerler Yûnûs Emre İlâhi Sofyan Kemâl Gürses
16155 Yüz sürüben geldik sana yâ Rabbenâ Cemâlî İlâhi Sofyan Remzi Oktar
14423 Yüzbin cefâ kılsan bana... Yûnûs Emre İlâhi Sofyan _
16224 Yüzün nûr-i Hüdâ'dır yâ Muhammed Seyyîd Nesîmî İlâhi Sofyan _
14445 Zâhid bize tâ'n eyleme Hak ismin okur dilimiz Muhyî Efendi İlâhi Sofyan _
14488 Zâhid bize tâ'n eyleme Hak ismin okur dilimiz Muhyî Efendi İlâhi Sofyan Hüsam Dede
16065 Zâhid bize tâ'n eyleme Hak ismin okur dilimiz Muhyî Efendi İlâhi Düyek Selâhattin Demirtaş
14230 Zâhidlere karşı bu dem dönsün bizim devrânımız _ İlâhi Sofyan _
16156 Zâlimler el vurup hep şimşîr-i can-rübâya Kâzım Paşa İlâhi Yürük Semâî Hüseyin Sebilci(Hâfız)
16226 Zîver-i tâc-ı saadet doğduğu şebdir bu şeb Arif Hikmet Bey İlâhi Düyek Câhit Öney
16157 Zuhûrun bais-i halk-ı cihandır yâ Resûlallah Nâci Sıral İlâhi Düyek Fehmi Tokay